Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi

 6. NODAĻA

Noasa plūdi. Ko mēs varam mācīties?

Noasa plūdi. Ko mēs varam mācīties?

Dievs iznīcināja ļaunos, bet izglāba Noasu un viņa ģimeni. 1. Mozus 7:11, 12, 23

40 dienas un 40 naktis lija lietus, un ūdens pārklāja visu zemi. Visi ļaunie cilvēki gāja bojā.

Dumpīgie eņģeļi atbrīvojās no fiziskā ķermeņa un atkal kļuva par garīgām būtnēm. Šīs ļaunās garīgās būtnes sauc par dēmoniem.

Tie, kas atradās šķirstā, palika dzīvi. Lai gan Noass un viņa ģimenes locekļi ar laiku nomira, Dievs viņus atgriezīs dzīvē, lai viņi varētu dzīvot mūžīgi.

 Dievs atkal iznīcinās ļaunos un izglābs labos cilvēkus. Mateja 24:37—39

Sātans un dēmoni turpina maldināt cilvēkus.

Mūsdienās, līdzīgi kā Noasa laikā, daudzi noraida Jehovas mīlestības pilno vadību. Drīz Jehova iznīcinās visus ļaunos cilvēkus. (2. Pētera 2:5, 6.)

Ir cilvēki, kas cenšas līdzināties Noasam. Viņi paklausa Dievam. Tie ir Jehovas liecinieki.