Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi

 7. NODAĻA

Kas bija Jēzus?

Kas bija Jēzus?

Jehova sūtīja uz zemi Jēzu. 1. Jāņa 4:9

Ja mēs vēlamies būt patīkami Dievam, mums jāklausa arī viņa Dēlam. Jehova viņu radīja debesīs kā varenu garīgu būtni vēl ilgi pirms Ādama.

Pēc kāda laika Jehova sūtīja viņu uz zemi, kur viņš piedzima jaunavai Marijai Betlēmes pilsētā. Bērnam tika dots vārds Jēzus. (Jāņa 6:38.)

Būdams cilvēks, Jēzus precīzi atspoguļoja Dieva īpašības. Viņš bija laipns, mīlošs un pieejams. Viņš drosmīgi stāstīja citiem patiesību par Jehovu.

 Jēzus darīja labu, bet viņu ienīda. 1. Pētera 2:21—24

Jēzus arī dziedināja slimos un pat cēla augšā mirušos.

Reliģiskie vadītāji ienīda Jēzu, jo viņš atmaskoja to aplamās mācības un ļaunos darbus.

Reliģiskie vadītāji uzkūdīja Romas varas pārstāvjus sist un nogalināt Jēzu.

Uzzināt vairāk

LABA VĒSTS NO DIEVA

Kas ir Jēzus Kristus?

Uzziniet, kāpēc Jēzum bija jāmirst, kas ir izpirkums un ko Jēzus dara tagad.