Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi

 1. NODAĻA

Kā Dievs ar mums runā?

Kā Dievs ar mums runā?

Dievs mūs uzrunā ar Bībeles starpniecību. 2. Timotejam 3:16

Dievs ir parūpējies, lai cilvēki viņa domas pierakstītu kādā īpašā grāmatā. Šo grāmatu sauc par Bībeli. Tajā ir atrodama svarīga informācija, un Dievs vēlas, lai tu to uzzinātu.

Dievs vislabāk zina, kas mums nāk par labu, jo viņš ir visas gudrības avots. Klausoties, ko viņš saka, tu varēsi iegūt patiesu gudrību. (Salamana Pamācības 1:5.)

Dievs vēlas, lai visi cilvēki lasītu Bībeli. Mūsdienās tā ir pieejama daudzās valodās.

Ja tu vēlies paklausīt Dievam, tev ir jālasa Bībele un jācenšas to saprast.

 Cilvēki visā pasaulē klausās, ko viņš saka. Mateja 28:19

Jehovas liecinieki tev var palīdzēt saprast Bībeli.

Visā pasaulē viņi māca cilvēkiem patiesību par Dievu.

Lai apgūtu šīs zināšanas, tev nekas nav jāmaksā. Mācīties par Dievu tu vari arī Jehovas liecinieku draudzes sapulcēs.