Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi

 8. NODAĻA

Ko Jēzus nāve nozīmē tev?

Ko Jēzus nāve nozīmē tev?

Jēzus nomira, lai mēs varētu dzīvot. Jāņa 3:16

Trīs dienas pēc Jēzus nāves vairākas sievietes atnāca uz viņa kapu, bet atrada to tukšu. Jehova bija piecēlis Jēzu no nāves.

Vēlāk Jēzus parādījās saviem apustuļiem.

Jehova piecēla Jēzu no nāves, padarīdams viņu par varenu, nemirstīgu garīgu būtni. Jēzus mācekļi redzēja, kā viņš pacēlās debesīs.

 Dievs uzmodināja Jēzu no nāves un iecēla viņu par Dieva valstības ķēniņu. Daniēla 7:13, 14

Jēzus atdeva savu dzīvību, lai izpirktu cilvēci. (Mateja 20:28.) Ar šī izpirkuma palīdzību Dievs ir sagādājis mums iespēju dzīvot mūžīgi.

Jehova iecēla Jēzu par ķēniņu, kas valdīs pār zemi. Kopā ar viņu būs 144 tūkstoši uzticamu cilvēku, kas tiks piecelti no nāves dzīvei debesīs. Jēzus un 144 tūkstoši veidos taisnīgu debesu valdību — Dieva valstību. (Atklāsmes 14:1—3.)

Dieva valstība pārveidos zemi par paradīzi. Vairs nebūs karu, noziedzības, nabadzības un bada. Cilvēki būs patiesi laimīgi. (Psalms 145:16.)

Uzzināt vairāk

LABA VĒSTS NO DIEVA

Kas ir Jēzus Kristus?

Uzziniet, kāpēc Jēzum bija jāmirst, kas ir izpirkums un ko Jēzus dara tagad.

LABA VĒSTS NO DIEVA

Kas ir Dieva valstība?

Kas ir Dieva valstības ķēniņš, un ko Dieva valstība paveiks?