Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi

 3. NODAĻA

Kāda bija dzīve Ēdenes dārzā?

Kāda bija dzīve Ēdenes dārzā?

Jehova deva Ādamam un Ievai daudz laba. 1. Mozus 1:28

Jehova radīja pirmo sievieti, Ievu, un deva viņu Ādamam par sievu. (1. Mozus 2:21, 22.)

Jehova bija radījis cilvēkus bez jebkāda trūkuma. Gan viņu prāts, gan ķermenis bija nevainojams.

Viņu mājvieta bija Ēdenes dārzs. Tā bija paradīze — ļoti skaista vieta, kur tecēja upe, auga augļu koki un mitinājās dzīvnieki.

Jehova runāja ar viņiem un mācīja viņus. Ja Ādams un Ieva klausītu Dievam, viņi varētu dzīvot mūžīgi paradīzē uz zemes.

 Dievs aizliedza ēst viena koka augļus. 1. Mozus 2:16, 17

Jehova norādīja Ādamam un Ievai uz kādu koku dārzā un brīdināja: ja viņi ēdīs no šī koka, viņi nomirs.

Viens no eņģeļiem sacēlās pret Dievu. Šis ļaunais eņģelis ir Sātans Velns.

Sātans negribēja, ka Ādams un Ieva klausa Jehovam. Tāpēc viņš izmantoja čūsku, lai pateiktu Ievai, ka viņa nevis nomirs, ja ēdīs no šī koka, bet kļūs līdzīga Dievam. Protams, tie bija meli. (1. Mozus 3:1—5.)

Uzzināt vairāk

LABA VĒSTS NO DIEVA

Kāds ir Dieva nodoms par dzīvi uz zemes?

Bībelē ir paskaidrots, kāpēc Dievs radīja zemi, kad beigsies ciešanas, kas nākotnē gaida zemi un kas uz tās dzīvos.