Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi

Radītājs mūs vēlas vadīt, aizsargāt un svētīt.

Priekšvārds

Dievs mūs mīl, tāpēc viņš mums māca, kā vislabāk dzīvot.

Kā Dievs ar mums runā?

Mums jāzina, kā mums rīkoties un kas mums var palīdzēt.

Kas ir patiesais Dievs?

Mēs varam uzzināt, kāds ir viņa vārds un kādas ir dažas viņa īpašības.

Kāda bija dzīve Ēdenes dārzā?

Par to ir stāstīts pirmajā Bībeles grāmatā.

Noasa plūdi. Kas paklausīja un kas ne?

Kāda atšķirīga attieksme cilvēkiem bija pret Noasa sludināto vēsti?

Noasa plūdi. Ko mēs varam mācīties?

Tas nav tikai senu vēsturisku notikumu apraksts.

Kas bija Jēzus?

Kāpēc ir svarīgi zināt par viņu?

Ko Jēzus nāve nozīmē tev?

Tā pavēra iespēju pieredzēt lieliskas svētības.

Kad uz zemes atkal būs paradīze?

Bībelē ir paredzēti notikumi, kas risināsies pirms tam, kad uz zemes būs paradīze.

Kādas svētības gaida tos, kas klausa Dievam?

Mēs noteikti negribam palaist garām iespēju pieredzēt šīs svētības.

Vai Jehova mūs uzklausa?

Par ko mēs varam lūgt?

Kā veidot laimīgu ģimenes dzīvi?

Ģimenes veidotājs dod vislabākos padomus.

Kas ir jādara, lai mēs patiktu Dievam?

Ir rīcība un īpašības, ko Dievs ienīst, bet ir rīcība un īpašības, kas viņam patīk.

Kā tu vari apliecināt uzticību Dievam?

Vēlēšanās būt uzticīgam Dievam ietekmēs to, kādus lēmumus mēs pieņemam.