Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

 25. NODAĻA

Kā un ar kādu mērķi tiek būvētas mūsu valstības zāles?

Kā un ar kādu mērķi tiek būvētas mūsu valstības zāles?

Bolīvija

Nigērija, agrāk un tagad

Taiti

Savus sapulču namus mēs saucam par valstības zālēm, jo galvenā Bībeles mācība, kurai mēs pievēršam uzmanību, kad pulcējamies šajās zālēs, ir mācība par Dieva valstību, ko sludināja Jēzus, kad viņš bija uz zemes. (Lūkas 8:1.)

Tie ir patiesās pielūgsmes centri. Valstības zāle ir vieta, no kuras labā vēsts par valstību tiek sludināta konkrētajā apkaimē. (Mateja 24:14.) Mūsu sapulču nami ir dažādi, bet tās visas ir vienkāršas celtnes, kuras nereti izmanto vairāk nekā viena draudze. Pēdējos gados mēs esam uzbūvējuši tūkstošiem jaunu valstības zāļu (vidēji piecas dienā), jo mūsu draudžu skaits nemitīgi aug un ir vajadzīgas aizvien jaunas pulcēšanās vietas. Kā ir iespējams paveikt šādu darbu? (Mateja 19:26.)

Tās tiek celtas par līdzekļiem, kas saziedoti kopējā fondā. Šie ziedojumi tiek nosūtīti filiālei, un draudzes, kurām ir nepieciešams būvēt vai rekonstruēt valstības zāli, var saņemt līdzekļus no šī fonda.

Tās būvē brīvprātīgie. Daudzās zemēs ir izveidotas valstības zāļu celtnieku brigādes. Šīs brigādes kopā ar citiem brīvprātīgiem palīgiem attiecīgajā zemē brauc uz tām draudzēm, kurām ir jābūvē valstības zāle, un dodas arī uz nomaļām vietām, lai tur palīdzētu draudzēm. Citās zemēs garīgi nobriedušiem brāļiem, kam ir nepieciešamās prasmes, ir uzdots pārzināt valstības zāļu būvniecību un rekonstrukciju noteiktā reģionā. Katra projekta realizācijā palīdz daudzi prasmīgi celtnieki un amatnieki no konkrētā reģiona, taču vairākums brīvprātīgo, kas piedalās būvdarbos, ir vietējās draudzes locekļi. Viss šis darbs var sekmīgi noritēt tāpēc, ka Jehova to atbalsta ar savu garu un viņa kalpi iegulda tajā visu savu sirdi. (Psalms 127:1; Kolosiešiem 3:23.)

  • Kāpēc vietu, kur mēs pulcējamies pielūgt Dievu, mēs saucam par valstības zāli?

  • Kā ir iespējams pa visu pasauli būvēt valstības zāles?