Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

 27. NODAĻA

Kā izmantot valstības zāles bibliotēku?

Kā izmantot valstības zāles bibliotēku?

Izraēla

Čehija

Benina

Kaimanu salas

Vai jūs gribētu dziļāk izpētīt kādu jautājumu, lai vairotu savas zināšanas par Bībeli? Vai jūs ir īpaši ieinteresējis kāds Bībeles pants vai kāda Bībelē pieminēta persona, vieta vai priekšmets? Varbūt jūs gribētu saprast, kā Dieva vārdi jums varētu palīdzēt kādas personiskas problēmas risināšanā? Ja tā ir, nāciet uz valstības zāles bibliotēku!

Tajā ir atrodami vērtīgi Bībeles pētīšanas palīglīdzekļi. Droši vien jums nav visu Bībeli skaidrojošo publikāciju, ko jūsu valodā ir izdevuši Jehovas liecinieki. Turpretī valstības zāles bibliotēkā ir lielākā daļa publikāciju, kas nākušas klajā pēdējā laikā. Bieži tajā ir arī dažādi Bībeles tulkojumi, labas vārdnīcas un citas noderīgas grāmatas. Pirms un pēc draudzes sapulcēm jūs varat brīvi izmantot šo bibliotēku. Ja bibliotēkā ir dators, visticamāk, jūsu rīcībā ir arī elektroniskā Sargtorņa bibliotēka, kurā apkopotas daudzas mūsu publikācijas un kurā ātri un viegli var atrast konkrētas tēmas, vārdus un Bībeles pantus.

Tā ļoti noder tiem, kas gatavo skolnieku uzdevumus kristīgās dzīves un kalpošanas sapulcē. Gatavojot uzdevumu, var izmantot valstības zāles bibliotēku. Par bibliotēku atbild kristīgās dzīves un kalpošanas skolas pārraugs. Viņš raugās, lai tajā būtu jaunākās publikācijas un lai tās būtu pareizi sakārtotas. Vai nu viņš, vai jūsu Bībeles skolotājs jums var parādīt, kā sameklēt bibliotēkā vajadzīgo informāciju. Taču jāņem vērā, ka bibliotēkas grāmatas nedrīkst nest projām no valstības zāles. Ar šīm grāmatām jāapietas saudzīgi, un tajās nedrīkst neko rakstīt vai pasvītrot.

Bībelē ir sacīts, ka tad, ja vēlamies iegūt ”Dieva atziņu”, mums jābūt gataviem meklēt to kā ”apslēptas mantas”. (Salamana Pamācības 2:1—5.) Valstības zāles bibliotēka jums var palīdzēt šajos meklējumos.

  • Kādi Bībeles pētīšanas palīglīdzekļi ir pieejami valstības zāles bibliotēkā?

  • Kas jums varētu paskaidrot, kā vislabāk izmantot šo bibliotēku?