Paldies, ka atvēlējāt laiku, lai izlasītu šo brošūru un tuvāk iepazītu mūs — Jehovas lieciniekus —, mūsu darbību un organizāciju. Cerams, šī brošūra ir ļāvusi jums pārliecināties, ka mēs esam tie, kas mūsdienās pilda Jehovas gribu. Aicinām jūs padziļināt savas zināšanas par Dievu, stāstīt tuviniekiem un draugiem, ko esat uzzinājuši, un regulāri būt kopā ar mums mūsu sapulcēs. (Ebrejiem 10:23—25.)

Jo vairāk jūs uzzināsiet par Jehovu, jo skaidrāk redzēsiet, cik ļoti viņš jūs mīl, un tas jūs mudinās atbildēt viņam ar pretmīlestību. (1. Jāņa 4:8—10, 19.) Bet kā var apliecināt mīlestību pret Dievu? Kāpēc paklausība viņa noteiktajām morāles normām vienmēr nāk par labu? Un kas var palīdzēt jums attīstīt vēlēšanos pildīt Dieva gribu kopā ar mums? Jūsu Bībeles skolotājs ar prieku palīdzēs jums izpētīt atbildes uz šiem jautājumiem, lai jūs ”paliktu Dieva mīlestībā” un ”iegūtu mūžīgu dzīvi”. (Jūdas 21.)

Mēs jūs sirsnīgi aicinām turpināt iepazīt patiesības ceļu, studējot grāmatu ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā”.