Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

 12. NODAĻA

Kā ir organizēta mūsu sludināšana?

Kā ir organizēta mūsu sludināšana?

Spānija

Baltkrievija

Honkonga

Peru

Neilgi pirms savas nāves Jēzus paziņoja: ”Labā vēsts par valstību tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” (Mateja 24:14.) Bet kā sludināt labo vēsti visā pasaulē? Šis uzdevums ir jāveic, sekojot paraugam, ko rādīja Jēzus, kad viņš bija uz zemes. (Lūkas 8:1.)

Mēs cenšamies satikt cilvēkus mājās. Jēzus savus sekotājus mācīja sludināt labo vēsti pa mājām. (Mateja 10:11—13; Apustuļu darbi 5:42; 20:20.) Sludinātāji pirmajā gadsimtā saņēma konkrētus norādījumus, kurā apgabalā viņiem ir jāsludina. (Mateja 10:5, 6; 2. Korintiešiem 10:13.) Gluži tāpat arī mūsu sludināšana ir labi organizēta, un katra draudze sludina noteiktā teritorijā, kas tai ir iedalīta. Tā mēs varam izpildīt Jēzus pavēli ”sludināt ļaudīm un plaši liecināt”. (Apustuļu darbi 10:42.)

Mēs runājam ar cilvēkiem visur, kur tos var sastapt. Jēzus rādīja priekšzīmi, sludinādams ļaudīm arī publiskās vietās, piemēram, jūras krastā un pie kopējas akas. (Marka 4:1; Jāņa 4:5—15.) Mēs tāpat cenšamies izmantot visas iespējas pastāstīt labo vēsti un sludinām gan ielās, gan tirdzniecības vietās, gan parkos, kā arī pa tālruni. Piemērotās situācijās mēs sludinām saviem kaimiņiem, darbabiedriem, skolasbiedriem un radiniekiem. Pateicoties visiem šiem pūliņiem, miljoniem cilvēku visās pasaules malās ir dzirdējuši labo vēsti par Dieva sagādāto glābšanu. (Psalms 96:2.)

Kam jūs gribētu pastāstīt labo vēsti par Dieva valstību un paskaidrot, kā tā var ietekmēt viņu nākotni? Neturiet pie sevis šo vēsti, kas sniedz cerību. Pastāstiet to viņiem, tiklīdz rodas iespēja!

  • Kāda vēsts ir jāsludina?

  • Kādas sludināšanas metodes izmanto Jehovas liecinieki, sekodami Jēzus paraugam?