Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

 26. NODAĻA

Kā mēs rūpējamies par savu valstības zāli?

Kā mēs rūpējamies par savu valstības zāli?

Igaunija

Zimbabve

Mongolija

Puertoriko

Jehovas liecinieku valstības zāles ir saistītas ar Dieva svēto vārdu, tāpēc rūpes par to, lai mūsu valstības zāle tiktu uzturēta tīra un kārtīga, mēs uzskatām par godpilnu uzdevumu un par daļu no mūsu svētās kalpošanas. Ikviens var piedalīties šajā darbā.

Piedalieties zāles uzkopšanā pēc draudzes sapulcēm. Brāļi un māsas uzkopj valstības zāli pēc katras draudzes sapulces, un regulāri tiek veikta zāles ģenerāltīrīšana. Tīrīšanu organizē draudzes vecākais vai kalpotājs, parasti izmantojot veicamo darbu sarakstu. Atkarībā no vajadzībām draudzes locekļi slauka vai mazgā grīdu, tīra to ar putekļsūcēju, slauka putekļus, sakārto krēslu rindas, mazgā un dezinficē tualetes, mazgā logus un spoguļus, iznes atkritumus un sakopj teritoriju pie zāles. Iesaistot darbā arī savus bērnus, mēs mācām viņiem cienīt mūsu pielūgsmes vietu. (Salamans Mācītājs 4:17.)

Palīdziet remontdarbos. Katru gadu valstības zāle tiek rūpīgi pārbaudīta gan no iekšpuses, gan ārpuses. Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, regulāri tiek veikta ēkas tehniskā apkope, lai to allaž uzturētu labā stāvoklī un izvairītos no liekiem izdevumiem. (2. Laiku 24:13; 34:10.) Tīra un sakopta valstības zāle ir piemērota vieta, kur pielūgt Dievu. Labprāt piedalīdamies darbos, kas saistīti ar tās uzturēšanu kārtībā, mēs apliecinām, ka mīlam Jehovu un ka mums ir dārgs tas nams, kurā mēs viņu pielūdzam. (Psalms 122:1.) Tā arī apkārtējiem veidojas labs iespaids par mūsu kalpošanu. (2. Korintiešiem 6:3.)

  • Kāpēc mēs nedrīkstam atstāt novārtā savu pielūgsmes vietu?

  • Kāda kārtība ir izveidota, lai uzturētu tīrību valstības zālē?