Dominikāna

Japāna

Haiti

Kad notiek dabas katastrofa vai līdzīga nelaime, Jehovas liecinieki nekavējoties organizē palīdzību ticības biedriem. Tā mēs pierādām, ka mums ir patiesa mīlestība citam pret citu. (Jāņa 13:34, 35; 1. Jāņa 3:17, 18.) Kādu palīdzību mēs sniedzam?

Mēs ziedojam līdzekļus. Kad Jūdejā izcēlās liels bads, agrīnie kristieši no Antiohijas nosūtīja naudu saviem garīgajiem brāļiem, kam tobrīd klājās grūti. (Apustuļu darbi 11:27—30.) Tāpat arī mēs, uzzinājuši, ka mūsu brāļi kādā zemē ir nonākuši kritiskā situācijā, ar savas draudzes starpniecību sūtām ziedojumus, lai mūsu ticības biedriem tiktu nodrošināta materiāla palīdzība. (2. Korintiešiem 8:13—15.)

Mēs palīdzam praktiski. Draudžu vecākie katastrofas skartajā apvidū noskaidro ikviena draudzes locekļa atrašanās vietu, lai pārbaudītu, vai visi ir drošībā. Palīdzības komiteja koordinē nepieciešamos darbus, lai sagādātu cietušajiem pārtiku, tīru dzeramo ūdeni, drēbes, pajumti un medicīnisko palīdzību. Daudzi Jehovas liecinieki, kuriem ir vajadzīgās prasmes, paši par saviem līdzekļiem dodas uz katastrofas vietu un palīdz atjaunot sagrautās mājas un valstības zāles vai piedalās citos darbos. Mūsu organizācijas vienotība un mūsu pieredze kopīgā darbā mums ļauj ātri mobilizēties, tiklīdz rodas tāda nepieciešamība. Pirmām kārtām mēs dodamies palīgā saviem ticības biedriem, bet, ja vien iespējams, mēs palīdzam arī citiem neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības. (Galatiešiem 6:10.)

Mēs piedāvājam garīgu atbalstu un mierinājumu. Katastrofu upuriem ir ļoti nepieciešams mierinājums. Kad notiek šādas traģēdijas, mēs saņemam spēku no Jehovas, ”visa mierinājuma Dieva”. (2. Korintiešiem 1:3, 4.) Mēs ar prieku stāstām noskumušiem un izmisušiem cilvēkiem par to, kas ir apsolīts Bībelē, un mierinām viņus ar vēsti, ka drīz Dieva valstība darīs galu visām nelaimēm un sāpju un ciešanu vairs nebūs. (Atklāsmes 21:4.)

  • Kāpēc Jehovas liecinieki spēj ātri organizēt palīdzību ārkārtas situācijās?

  • Kā mēs varam mierināt tos, ko ir piemeklējusi nelaime?