Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

 1. NODAĻA

Kādi cilvēki ir Jehovas liecinieki?

Kādi cilvēki ir Jehovas liecinieki?

Dānija

Taivāna

Venecuēla

Indija

Cik daudz Jehovas liecinieku jūs pazīstat? Varbūt kāds no jūsu kaimiņiem, kolēģiem vai skolasbiedriem ir Jehovas liecinieks? Iespējams, liecinieki ir runājuši ar jums par Bībeles tēmām. Kas mēs, Jehovas liecinieki, īsti esam, un kāpēc mēs aktīvi stāstām citiem par savu ticību?

Mēs esam parasti cilvēki. Mums ir dažāda pagātne, un mēs nākam no dažādiem sociālajiem slāņiem. Daži no mums agrāk ir piederējuši pie kādas citas ticības, savukārt citi vispār nav ticējuši Dievam. Taču ikviens no mums, pirms viņš ir kļuvis par Jehovas liecinieku, ir rūpīgi izpētījis Bībeles mācības. (Apustuļu darbi 17:11.) Mēs esam pārliecinājušies par šo mācību patiesumu un pieņēmuši personisku lēmumu kalpot Dievam Jehovam.

Zināšanas, ko iegūstam no Bībeles, uzlabo mūsu dzīvi. Gluži tāpat kā visiem pārējiem, mums ir jātiek galā ar problēmām un jācīnās ar savām vājībām. Bet, cenšoties dzīvot saskaņā ar Bībeles principiem, mēs esam ievērojami uzlabojuši savu dzīvi. (Psalms 128:1, 2.) Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs vēlamies stāstīt citiem to, ko esam uzzinājuši no Bībeles.

Mēs dzīvojam pēc Bībeles normām un vērtībām. Bībele māca tādas vērtības kā cieņa pret citiem, godīgums un laipnība, un Bībeles normu ievērošana vairo mūsu fizisko un garīgo labklājību. Šīs normas un vērtības mums palīdz būt krietniem, produktīviem sabiedrības locekļiem un sekmē ģimenes vienotību un augstu morāli. Mēs piederam pie starptautiskas garīgu brāļu un māsu saimes, ko nešķeļ ne rasu aizspriedumi, ne politiskas barjeras, jo mēs esam pārliecināti, ka ”Dievs neņem vērā cilvēka stāvokli”. Lai gan mēs esam parasti cilvēki, mūsu vienotā saime ir unikāla. (Apustuļu darbi 4:13; 10:34, 35.)

  • Kādā ziņā Jehovas liecinieki ir tādi paši kā visi citi cilvēki?

  • Kādas normas un vērtības Jehovas liecinieki mācās no Bībeles?