Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

 21. NODAĻA

Kas ir Bētele?

Kas ir Bētele?

Mākslinieciskā noformējuma nodaļa (ASV)

Vācija

Kenija

Kolumbija

Vārds ”Bētele” senebreju valodā nozīmē ”Dieva nams”. (1. Mozus 28:17, 19.) Tas ir piemērots nosaukums centriem, kurus Jehovas liecinieki ir izveidojuši visā pasaulē un no kuriem tiek vadīta un organizēta sludināšana. ASV, Ņujorkas štatā, atrodas galvenā pārvalde, un no turienes Vadošā padome pārrauga filiāļu darbību dažādās zemēs. Gluži kā liela ģimene, kristieši, kas kalpo Bētelēs, dzīvo un strādā vienkopus, bauda kopīgas maltītes un vienprātīgi studē Bībeli. (Psalms 133:1.)

Īpaša vieta, kur norit pašaizliedzīga kalpošana. Katrā Bētelē pilnu slodzi strādā kristieši, kuru dzīvē galvenais ir uzticīgi pildīt Dieva gribu un darboties valstības labā. (Mateja 6:33.) Nevienam netiek maksāta alga, bet visi tiek nodrošināti ar dzīvesvietu un uzturu, kā arī saņem pabalstu personīgiem izdevumiem. Ikvienam Bētelē ir uzticēti noteikti pienākumi, vai tas būtu birojā, virtuvē, tipogrāfijā vai grāmatsietuvē. Bēteles kalpotāji uzkopj telpas, mazgā veļu, veic remontu un dara citus darbus.

Vieta, no kuras tiek organizēta valstības sludināšana. Galvenais Bēteles darbības mērķis ir darīt zināmu Bībeles patiesību pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Viens piemērs, kas to ilustrē, ir šī brošūra. Tā tika sagatavota Vadošās padomes pārraudzībā, elektroniski nosūtīta simtiem tulkošanas nodaļu visā pasaulē, iespiesta ar ātrdarbīgām iespiedmašīnām vairāku Bēteļu tipogrāfijās un nogādāta vairāk nekā 110 tūkstošiem draudžu. To visu dara Bēteles kalpotāji, palīdzot veikt uzdevumu, kas šobrīd ir pats steidzamākais, — labās vēsts sludināšanu. (Marka 13:10.)

  • Kas kalpo Bētelē, un kas viņiem tiek nodrošināts?

  • Kādu svarīgu uzdevumu palīdz veikt visas Bēteles?