Noass

Ābrahāms un Sāra

Mozus

Jēzus Kristus

Daudzi domā, ka Jehovas liecinieki ir jauna reliģija. Taču jau vairāk nekā pirms 2700 gadiem vienīgā patiesā Dieva kalpi Bībelē ir saukti par viņa ”lieciniekiem”. (Jesajas 43:10—12.) Līdz 1931. gadam mūs sauca par Bībeles pētniekiem. Kāpēc mēs pieņēmām nosaukumu Jehovas liecinieki?

Tas norāda uz mūsu Dievu. Senajos Bībeles rokrakstos Dieva vārds Jehova ir lietots tūkstošiem reižu. Daudzos tulkojumos tas ir aizstāts ar tādiem tituliem kā Kungs un Dievs. Taču patiesais Dievs pats ir atklājis cilvēkiem savu personvārdu Jehova. Bībelē par viņu ir teikts: ”Lai atlikušie ļaudis cītīgi meklētu Jehovu līdz ar visu tautu cilvēkiem — ar tiem, kas nosaukti manā vārdā, — saka Jehova.” (Apustuļu darbi 15:17.) Šis vārds viņu atšķir no visiem viltus dieviem. Mēs esam lepni, ka mums ir gods saukties Dieva svētajā vārdā.

Tas raksturo mūsu uzdevumu. Senatnē daudz cilvēku, sākot ar taisno Ābelu, apliecināja ticību Jehovam. Starp viņiem bija tādi Dieva kalpi kā Noass, Ābrahāms, Sāra, Mozus un Dāvids, un gadsimtu gaitā šim ”liecinieku mākonim” ir pievienojušies vēl daudzi citi. (Ebrejiem 11:4—12:1.) Kā liecinieki, kas tiesā dod liecību nevainīgas personas labā, mēs gribam darīt zināmu patiesību par mūsu Dievu.

Mēs sekojam Jēzum. Bībelē viņš ir nosaukts par ”uzticīgo un patieso liecinieku”. (Atklāsmes 3:14.) Jēzus pats sacīja, ka viņš ir ”darījis zināmu” Dieva vārdu un ”liecinājis par patiesību”. (Jāņa 17:26; 18:37.) Tātad patiesiem Kristus sekotājiem ir jāpārstāv Jehova un jādara zināms viņa vārds. Tieši to cenšas darīt Jehovas liecinieki.

  • Kāpēc Bībeles pētnieki pieņēma nosaukumu Jehovas liecinieki?

  • Cik sen jau Jehovam ir liecinieki uz zemes?

  • Kurš ir izcilākais Jehovas liecinieks?