Dievs grib, lai mēs mūžīgi un laimīgi dzīvotu paradīzē uz zemes.

Bet varbūt rodas jautājums: ”Vai kaut kas tāds vispār ir iespējams?” Bībelē ir teikts, ka to panāks Dieva valstība, un Dievs vēlas, lai visi uzzinātu par šo valstību un par viņa nodomu. (Psalms 37:11, 29; Jesajas 9:6.)

Dievs grib, lai mums klātos labi.

Kā mīlošs tēvs, kas saviem bērniem vēl tikai labu, mūsu debesu Tēvs grib, lai mēs mūžīgi būtu laimīgi. (Jesajas 48:17, 18.) Viņš ir apsolījis, ka ”tas, kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgi”. (1. Jāņa 2:17.)

Dievs grib, lai mēs staigātu viņa ceļus.

Bībelē ir sacīts, ka mūsu Radītājs vēlas ”mums mācīt savus ceļus”, lai mēs ”staigātu Viņa tekas”. (Jesajas 2:2, 3.) Viņš ir izveidojis ”tautu savam vārdam”, lai visā pasaulē darītu zināmu savu gribu. (Apustuļu darbi 15:14.)

Dievs grib, lai mēs vienoti pielūgtu viņu.

Dieva Jehovas tīrā pielūgsme nevis šķeļ cilvēkus, bet apvieno viņus patiesā mīlestībā. (Jāņa 13:35.) Kas mūsdienās visā pasaulē māca cilvēkus vienoti pielūgt Dievu? Aicinām to noskaidrot ar šīs brošūras palīdzību.