Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 5. NODAĻA

Ko jūs gūsiet kristiešu sapulcēs?

Ko jūs gūsiet kristiešu sapulcēs?

Argentīna

Sjerraleone

Beļģija

Malaizija

Daudzi ir pārstājuši apmeklēt dievkalpojumus, jo nerod tajos garīgu vadību un mierinājumu. Bet kāpēc jums būtu jāapmeklē Jehovas liecinieku rīkotās kristiešu sapulces? Ko jūs tajās iegūsiet?

Jūs izjutīsiet prieku, ko dod sirsnīgu, atsaucīgu cilvēku sabiedrība. Pirmajā gadsimtā kristieši bija organizēti draudzēs, un viņi rīkoja sapulces, lai pielūgtu Dievu, pētītu Svētos Rakstus un uzmundrinātu cits citu. (Ebrejiem 10:24, 25.) Sanākot kopā sapulcēs, kur valdīja sirsnīga gaisotne, viņi juta, ka ir starp īstiem draugiem — saviem garīgajiem brāļiem un māsām. (2. Tesalonikiešiem 1:3; 3. Jāņa 14.) Mēs sekojam viņu paraugam un gūstam tādu pašu prieku.

Jūs mācīsieties izmantot dzīvē Bībeles principus. Tāpat kā Bībelē aprakstītajos laikos, arī mūsdienās vīrieši, sievietes un bērni pulcējas visi kopā. Prasmīgi Bībeles skolotāji mums palīdz mācīties no Svētajiem Rakstiem un saprast, kā izmantot to principus savā dzīvē. (5. Mozus 31:12; Nehemijas 8:8.) Piedaloties sapulcēs ar saviem komentāriem un kopā dziedot dziesmas, mēs visi varam apliecināt savu kristīgo cerību. (Ebrejiem 10:23.)

Tiks stiprināta jūsu ticība. Apustulis Pāvils kādai kristiešu draudzei rakstīja: ”Es ilgojos jūs redzēt, ..lai mēs gūtu savstarpēju uzmundrinājumu cits cita ticībā — es jūsējā, jūs manējā.” (Romiešiem 1:11, 12.) Ja mēs regulāri tiekamies ar ticības biedriem draudzes sapulcēs, nostiprinās mūsu ticība un apņēmība dzīvot kristīgu dzīvi.

Laipni aicinām apmeklēt nākamo mūsu draudzes sapulci un pašiem par to visu pārliecināties! Ieeja ir brīva, un sapulcēs nenotiek naudas vākšana.

  • Pēc kāda parauga tiek rīkotas mūsu draudzes sapulces?

  • Ko mēs varam gūt kristiešu sapulcēs?