Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 11. NODAĻA

Kāpēc mēs pulcējamies lielos kongresos?

Kāpēc mēs pulcējamies lielos kongresos?

Meksika

Vācija

Botsvāna

Nikaragva

Itālija

Kāpēc attēlos redzamie cilvēki ir tik priecīgi? Viņi ir Jehovas liecinieku kongresā. Senatnē Dieva kalpiem bija norādīts trīs reizes gadā sanākt kopā, un arī mums sagādā prieku iespēja satikt savus ticības biedrus kuplā skaitā. (5. Mozus 16:16.) Ik gadus mums ir trīs lieli pasākumi: divi rajona kongresi, kas ilgst vienu dienu, un reģionālais kongress, kas ilgst trīs dienas. Ko mēs gūstam no šīm sanāksmēm?

Kongresi stiprina kristiešu saimes vienotību. Līdzīgi izraēliešiem, kas līksmi slavēja Jehovu ”lielā draudzē”, mēs ar prieku kopīgi pielūdzam Jehovu kongresos. (Psalms 35:18; 111:1.) Kongresi mums ļauj satikties ar Jehovas lieciniekiem no citām draudzēm un pat no citām zemēm. Pusdienas pārtraukumā, kad mēs ieturam maltīti kongresa norises vietā, mums rodas brīnišķīga iespēja risināt draudzīgas sarunas. (Apustuļu darbi 2:42.) Šajās sanāksmēs mēs savām acīm varam redzēt mīlestību, kāda vieno ”brāļu saimi” visā pasaulē. (1. Pētera 2:17.)

Kongresi sekmē mūsu garīgo izaugsmi. Izraēlieši guva garīgu stiprinājumu, kad ”saprata.. vārdus” no Svētajiem Rakstiem, kas viņiem tika paskaidroti. (Nehemijas 8:8, 12.) Arī mēs augstu vērtējam Bībeles zināšanas, ko iegūstam kongresos. Katram kongresam ir noteikta tēma, kas balstīta uz Bībeli. Interesantas runas un demonstrējumi palīdz mums mācīties pildīt Dieva gribu. Mūs uzmundrina intervijas, kurās dzirdam, kā citi sekmīgi pārvar dažādus šķēršļus, tagadējos grūtajos laikos dzīvojot pēc kristīgiem principiem. Reģionālajos kongresos var vērot uzvedumus, kuros atspoguļoti Bībeles notikumi un kuri mums māca daudz noderīga. Tiem, kas vēlas apliecināt, ka ir devuši solījumu kalpot Dievam, kongresos ir iespēja kristīties.

  • Kāpēc katrs kongress ir priecīgs notikums?

  • Ko jūs varat iegūt, apmeklējot kongresu?