Nepāla

Togo

Lielbritānija

Mūsu organizācija katru gadu laiž klajā un bez maksas izplata miljoniem Bībeļu un citu publikāciju. Mēs būvējam un uzturam valstības zāles un filiāļu ēkas. Mēs atvēlam līdzekļus Bēteles kalpotāju un misionāru vajadzībām un sniedzam palīdzību katastrofu gadījumos. Kā tas viss tiek finansēts?

Mēs nevācam desmito tiesu un neprasām nekādas citas obligātas iemaksas. Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sludināšanu visā pasaulē, ir nepieciešami ievērojami līdzekļi, taču mēs nevienam nelūdzam naudu. Vairāk nekā pirms simt gadiem Sargtorņa otrajā numurā bija teikts, ka mēs esam pārliecināti par Jehovas atbalstu savam darbam un ka mēs ”nekad nelūgsim žēlastības dāvanas vai atbalstu no cilvēkiem”, — un mēs to nekad arī neesam darījuši. (Mateja 10:8.)

Mūsu darbība tiek finansēta ar labprātīgiem ziedojumiem. Daudzi ciena darbu, ko mēs veicam, izplatot Bībeles zināšanas, un labprāt ziedo līdzekļus tā atbalstīšanai. Paši Jehovas liecinieki ar prieku veltī savu laiku, spēkus, naudu un citus resursus tam, lai visā pasaulē pildītu Dieva gribu. (1. Laiku 29:9.) Mūsu valstības zālēs un kongresu norises vietās atrodas ziedojumu kastītes, kurās visi, kas vēlas, var iemest savu ziedojumu. Tāpat ir iespējams ziedot, izmantojot mūsu interneta vietni jw.org. Lielākoties šos ziedojumus dod vienkārši cilvēki, kas līdzinās trūcīgajai atraitnei, kuru Jēzus sirsnīgi uzslavēja, kad tā tempļa ziedojumu traukā iemeta divas sīkas monētas. (Lūkas 21:1—4.) Ikvienam ir iespēja regulāri kaut ko atlikt, lai dotu savu ieguldījumu tā, kā viņš ”savā sirdī ir apņēmies”. (1. Korintiešiem 16:2; 2. Korintiešiem 9:7.)

Mēs esam pārliecināti, ka tos, kas Jehovam grib ”dot godu.. no savas mantas”, viņš arī turpmāk mudinās devīgi atbalstīt valstības sludināšanu, lai tiktu īstenota viņa griba. (Salamana Pamācības 3:9.)

  • Kas mūs atšķir no citām reliģiskām organizācijām?

  • Kā tiek izmantoti ziedojumi?