Mjanma

Draudzes sapulce

Sludinātāju grupa

Valstības zāles teritorijas uzkopšana

Bībelē ir minētas divas kristiešu grupas, kas pilda atbildīgus pienākumus draudzē, — ”pārraugi un draudzes kalpotāji”. (Filipiešiem 1:1.) Parasti katrā draudzē ir vairāki brāļi, kam ir uzticēti šādi pienākumi. Ko mūsu labā dara draudzes kalpotāji?

Viņi palīdz draudzes vecākajiem. Draudzes kalpotāji ir garīgi noskaņoti, uzticami un apzinīgi kristieši, starp kuriem ir gan jauni, gan gados vecāki brāļi. Viņi pilda dažādus ikdienišķus, bet svarīgus organizatoriskus pienākumus, kā arī fiziskus darbus, kas veicami draudzē. Tā viņi atvieglo darbu draudzes vecākajiem, lai tie varētu vairāk uzmanības veltīt draudzes mācīšanai un rūpēm par tās locekļu garīgumu.

Viņi pilda praktiskas dabas uzdevumus. Piemēram, dažiem draudzes kalpotājiem tiek uzticēts veikt apkalpotāju pienākumus un laipni sagaidīt visus, kas ierodas sapulcē. Citiem tiek uzdots regulēt skaņu aparatūru, raudzīties, lai draudzes locekļi saņemtu literatūru, vai kārtot draudzes grāmatvedību vai ar sludināšanas teritorijām saistītos pierakstus. Viņi palīdz arī uzturēt kārtībā valstības zāli. Dažkārt draudzes vecākie viņus lūdz parūpēties par gados veciem brāļiem un māsām. Labprāt darīdami ikvienu darbu, kas viņiem tiek uzticēts, draudzes kalpotāji izpelnās visas draudzes cieņu. (1. Timotejam 3:13.)

Viņi rāda labu priekšzīmi ar savu kristīgo dzīvesveidu. Par draudzes kalpotājiem tiek iecelti brāļi, kas ir izkopuši kristīgas īpašības un attīstījuši labus garīgus paradumus. Kad viņi uzstājas ar runām draudzē, viņi stiprina mūsu ticību. Aktīvi piedalīdamies sludināšanā, viņi mudina arī mūs kļūt vēl dedzīgākiem šajā darbā. Cītīgi sadarbodamies ar draudzes vecākajiem, viņi sekmē draudzes prieku un vienotību. (Efesiešiem 4:16.) Pēc kāda laika viņi paši var kļūt par draudzes vecākajiem.

  • Kādi kristieši var kļūt par draudzes kalpotājiem?

  • Kā draudzes kalpotāji dod savu ieguldījumu tajā, lai draudzē viss notiktu kārtīgi?