Madagaskara

Norvēģija

Libāna

Itālija

Pat ja ir jāmēro ceļš cauri bieziem džungļiem vai jādodas laukā skarbos laika apstākļos, Jehovas liecinieki regulāri apmeklē kristiešu sapulces. Kāpēc par spīti dzīves grūtībām un nogurumam, ko izjūtam pēc garas darba dienas, mēs esam gatavi pūlēties, lai būtu kopā ar ticības biedriem?

Mēs saņemam atbalstu. ”Būsim vērīgi cits pret citu,” rakstīja apustulis Pāvils. (Ebrejiem 10:24.) Šie vārdi norāda uz to, ka draudzes locekļiem jābūt uzmanīgiem citam pret citu un jāinteresējas par saviem ticības biedriem. Kad iepazīstam draudzes locekļus, mēs uzzinām, ka daži no viņiem ir tikuši galā ar tādām pašām grūtībām, kādas pieredzam mēs, un mēs varam saņemt no viņiem atbalstu, kas palīdz tās sekmīgi pārvarēt.

Mēs iegūstam labus draugus. Draudzes locekļi mums nav tikai paziņas — viņi ir mūsu draugi. Mēs viņus satiekam ne tikai sapulcēs, bet arī citās reizēs, piemēram, kad kopīgi atpūšamies. Kā mūs ietekmē tāda sabiedrība? Mēs mācāmies aizvien augstāk vērtēt cits citu, un mīlestības saites mūsu starpā kļūst stiprākas. Kad ticības biedri saskaras ar grūtībām, mēs bez vilcināšanās tiem palīdzam, jo mūs saista cieša draudzība. (Salamana Pamācības 17:17.) Pievērsdami uzmanību visiem draudzes locekļiem, mēs apliecinām, ka ”gādājam cits par citu”. (1. Korintiešiem 12:25, 26.)

Mēs aicinām jūs izvēlēties par saviem draugiem cilvēkus, kas pilda Dieva gribu. Jūs noteikti atradīsiet šādus draugus, ja meklēsiet tos Jehovas liecinieku vidū. Lai nekas jūs no tā neattur!

  • Kāpēc mums nāk par labu citu kristiešu sabiedrība sapulcēs?

  • Kad jūs varētu iepazīties ar mūsu draudzes locekļiem?