Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 3. NODAĻA

Kā no jauna tika atklāta Bībeles patiesība?

Kā no jauna tika atklāta Bībeles patiesība?

Bībeles pētnieki, 19. gadsimta 70. gadi

Pirmais Sargtorņa numurs, 1879. gads

Sargtornis mūsdienās

Bībelē bija paredzēts, ka ar laiku agrīno kristiešu vidū parādīsies viltus mācītāji, kas sagrozīs Bībeles patiesību. (Apustuļu darbi 20:29, 30.) Tieši tā arī notika. Kādu laiku pēc Kristus nāves viltus mācītāji piesārņoja viņa mācības ar pagānisko reliģiju priekšstatiem, un tā izveidojās izkropļota kristietības forma. (2. Timotejam 4:3, 4.) Kā var zināt, ka tagad mēs pareizi saprotam, ko patiesībā māca Bībele?

Pienāca Jehovas noteiktais laiks atklāt patiesību. Jehova pravietoja, ka ”pēdējā beigu laikā.. atziņas vairosies”. (Daniēla 12:4.) 1870. gadā neliela cilvēku grupa, kas meklēja patiesību, saprata, ka daudzas baznīcu mācības ir pretrunā ar Bībeli, un tāpēc sāka pētīt, kas patiesībā ir mācīts Bībelē. Jehova viņus svētīja ar garīgu jautājumu izpratni.

Cilvēki, kas vēlējās uzzināt patiesību, rūpīgi pētīja Bībeli. Šie cītīgie Bībeles pētnieki, kā tolaik sauca Jehovas lieciniekus, izmantoja tādu pašu metodi, kādu mēs lietojam joprojām. Viņi pētīja Bībeli, citu pēc citas izskatot dažādas tēmas. Ja kāda vieta Bībelē bija grūti saprotama, viņi meklēja citus Bībeles pantus, kas palīdzētu šo vietu izskaidrot. Kad viņi nonāca pie secinājuma, kas saskanēja ar visiem pantiem, kuri bija saistīti ar konkrēto tēmu, viņi šo secinājumu pierakstīja. Šādi meklējot Bībeles skaidrojumu pašā Bībelē, viņi no jauna atklāja patiesību par Dieva vārdu un valstību, viņa nodomu attiecībā uz cilvēkiem un zemi, mirušo stāvokli un cerību uz augšāmcelšanu. Pētīdami Bībeli, viņi atbrīvojās no daudziem aplamiem reliģiskiem uzskatiem un paradumiem. (Jāņa 8:31, 32.)

Līdz 1879. gadam Bībeles pētnieki bija sapratuši, ka ir pienācis laiks plaši pasludināt patiesību. Tāpēc viņi šajā gadā sāka izdot žurnālu, kuru mēs turpinām izdot vēl šodien ar nosaukumu Sargtornis Sludina Jehovas Valstību. Tagad mēs sludinām Bībeles patiesību 240 zemēs un vairāk nekā 750 valodās. Zināšanas par patiesību ir vairojušās tik lielā mērā kā vēl nekad.

  • Kas pēc Kristus nāves notika ar Bībeles patiesību?

  • Kā bija iespējams no jauna atklāt Dieva Rakstu patiesību?