Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

 14. NODAĻA

Kāda apmācība tiek piedāvāta pionieriem?

Kāda apmācība tiek piedāvāta pionieriem?

ASV

Gileādas skola Patersonā (Ņujorkas štats)

Panama

Jehovas liecinieki allaž ir pievērsuši lielu uzmanību teokrātiskajai izglītībai. Pilnas slodzes sludinātājiem tiek piedāvāta īpaša apmācība, lai palīdzētu viņiem ”pienācīgi izpildīt savu kalpošanu”. (2. Timotejam 4:5.)

Pionieru kalpošanas skola. Kad vispārējais pionieris gadu ir kalpojis pilnu slodzi, viņš tiek uzaicināts mācīties šajā skolā. Mācības ilgst sešas dienas, un parasti tās notiek kādā valstības zālē. Skolas mērķis ir palīdzēt pionieriem tuvoties Jehovam, pilnveidot prasmes visos sludināšanas veidos un uzticīgi turpināt kalpošanu.

Valstības sludinātāju skola. Šī skola, kurā mācības ilgst divus mēnešus, ir domāta pieredzējušiem pionieriem, kas ir gatavi pārcelties uz jebkuru vietu, kur ir vajadzīga viņu palīdzība. Ar savu attieksmi viņi būtībā saka: ”Redzi, es esmu še, sūti mani!”, sekodami paraugam, ko rādīja Jēzus Kristus, izcilākais labās vēsts sludinātājs, kāds jebkad ir kalpojis uz zemes. (Jesajas 6:8; Jāņa 7:29.) Pārcelšanās uz dzīvi tālu prom no mājām, iespējams, nozīmē, ka ir jāpielāgojas vienkāršākiem dzīves apstākļiem. Kultūra, klimats un uzturs jaunajā dzīvesvietā var ļoti atšķirties no pierastā. Varbūt pat ir jāiemācās jauna valoda. Šī skola gan neprecētiem brāļiem un māsām, gan laulātiem pāriem vecumā no 23 līdz 65 gadiem palīdz pilnveidot kristīgas īpašības, kas būs nepieciešamas, lai pildītu jaunos uzdevumus, un noslīpēt iemaņas, lai viņi būtu vēl noderīgāki Jehovam un viņa organizācijai.

Gileādas skola. Vārds ”Gileāda” senebreju valodā nozīmē ”liecības kaudze”. Kopš 1943. gada, kad skola tika dibināta, vairāk nekā 8000 tās absolventu ir nosūtīti kalpot par misionāriem un sludināt ”līdz pašai zemes malai”. (Apustuļu darbi 13:47.) Viņu darbība ir bijusi ļoti sekmīga. Piemēram, kad pirmie Gileādas absolventi ieradās Peru, tur nebija nevienas Jehovas liecinieku draudzes, bet tagad tur ir krietni vairāk nekā 1000 draudžu. Japānā nebija pat desmit Jehovas liecinieku, kad tur sāka sludināt mūsu misionāri, bet tagad Japānā ir vairāk nekā 200 tūkstoši sludinātāju. Intensīvo mācību laikā, kas ilgst piecus mēnešus, tiek padziļināti pētīti Dieva Raksti. Speciālie pionieri, misionāri, filiāļu darbinieki, kā arī rajona pārraugi un viņu sievas tiek uzaicināti uz šo skolu, lai saņemtu apmācību, kas viņiem palīdzēs vēl lielākā mērā atbalstīt darbu, ko Jehovas liecinieki veic visā pasaulē.

  • Kāds ir pionieru kalpošanas skolas mērķis?

  • Kam ir domāta valstības sludinātāju skola?