Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

 8. NODAĻA

Kāpēc mēs pievēršam uzmanību savai ārienei, kad dodamies uz sapulcēm?

Kāpēc mēs pievēršam uzmanību savai ārienei, kad dodamies uz sapulcēm?

Islande

Meksika

Gvineja-Bisava

Filipīnas

Vai, aplūkojot ilustrācijas šajā brošūrā, jūs pamanījāt, cik kārtīgi Jehovas liecinieki ir ģērbušies, kad viņi apmeklē draudzes sapulces? Kāpēc mēs tā rūpējamies par savu ārējo izskatu?

Mēs to darām, lai apliecinātu cieņu pret mūsu Dievu. Tiesa, Dievs nespriež par cilvēkiem pēc ārienes. (1. Samuēla 16:7.) Taču, kad mēs sapulcējamies, lai viņu pielūgtu, mēs vēlamies parādīt cieņu gan viņam, gan mūsu ticības biedriem. Ja mums būtu jāierodas pie tiesneša, mēs droši vien parūpētos, lai mūsu āriene liecinātu par cieņu pret šo amatpersonu. Līdzīgi tas, kā mēs izskatāmies, ierodoties uz sapulcēm, pauž cieņu pret Dievu Jehovu, kas ”visu zemi tiesā”, un vietu, kur mēs viņu pielūdzam. (1. Mozus 18:25.)

Mēs to darām, lai mūsu āriene atbilstu vērtībām, pēc kurām mēs dzīvojam. Bībelē kristieši ir mudināti ģērbties ”pieticīgi un prātīgi”. (1. Timotejam 2:9, 10.) Ģērbties pieticīgi nozīmē nenēsāt tādas drēbes, kas liktu mums izskatīties uzkrītoši, izaicinoši vai nepiedienīgi. Saprātīgums mums palīdz izraudzīties apģērbu, kas nav nevīžīgs un kas atbilst vispārpieņemtajām pieklājības normām. Šie principi joprojām atstāj plašas izvēles iespējas. Mūsu patīkamā un gaumīgā āriene bez vārdiem var ”rotāt mūsu Glābēja, Dieva, mācību” un ”cildināt Dievu”. (Titam 2:10; 1. Pētera 2:12.) Ierazdamies uz sapulcēm pienācīgā izskatā, mēs labvēlīgi ietekmējam citu cilvēku viedokli par Jehovas pielūgsmi.

Mūsu apģērbam nav jābūt nedz dārgam, nedz modernam, lai mēs varētu doties uz valstības zāli. Ja vien drēbes būs kārtīgas un tīras, tās būs piemērotas kristiešu sapulču apmeklēšanai.

  • Kāda nozīme ir tam, kā mēs esam ģērbušies, kad pielūdzam Dievu?

  • Pēc kādiem principiem mēs vadāmies apģērba izvēlē?