Iet uz pamatdaļu

Kas ir Dieva valstība?

Kas ir Dieva valstība?

Vai, jūsuprāt, Dieva valstība ir...

 • ...kaut kas cilvēka sirdī?

 • ...pārnestā nozīmē lietots izteiciens?

 • ...valdība debesīs?

 KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi.” (Daniēla 2:44.)

”Mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem.” (Jesajas 9:5.)

KO TAS VAR DOT JUMS

 • Taisnīgu valdību, kas var parūpēties par katru cilvēku, arī par jums. (Jesajas 48:17, 18.)

 • Kad pār zemi valdīs Dieva valstība, visiem būs laba veselība un dzīve sniegs dziļu gandarījumu. (Atklāsmes 21:3, 4.)

 VAI VAR TICĒT TAM, KAS TEIKTS BĪBELĒ?

Jā, tam var ticēt. Lūk, daži iemesli.

 • Jēzus uzskatāmi parādīja, ko paveiks Dieva valstība. Jēzus mācīja savus sekotājus lūgt, lai nāk Dieva valstība un lai uz zemes notiek Dieva griba. (Mateja 6:9, 10.) Jēzus parādīja, kas risināsies, kad nākotnē tiks sniegta atbilde uz šo lūgumu.

  Kad Jēzus bija uz zemes, viņš paēdināja izsalkušos, izdziedināja slimos un cēla augšā mirušos. (Mateja 15:29—38; Jāņa 11:38—44.) Tā Jēzus, kam bija jākļūst par Dieva valstības valdnieku, sniedza ieskatu tajā, ko valstība paveiks savu pavalstnieku labā. (Atklāsmes 11:15.)

 • Apstākļi pasaulē liecina, ka Dieva valstība nāks drīz. Jēzus teica, ka, pirms valstība atnesīs zemei mieru, cilvēce pieredzēs karus, badu un zemestrīces. (Mateja 24:3, 7.)

  Mēs redzam, ka apstākļi pasaulē atbilst tam, ko teica Jēzus. Tāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka Dieva valstība drīz darīs galu visām problēmām.

 PĀRDOMĀM

Kāda būs dzīve, kad valdīs Dieva valstība?

Atbildi uz šo jautājumu Bībelē var lasīt PSALMĀ 37:29 un JESAJAS 65:21—23.