APTUVENI 96 procenti amerikāņu apgalvo, ka viņi tic Dievam, turpretī Eiropā un Āzijā šis skaitlis ir daudz mazāks. Tomēr arī tajās zemēs, kur vairākums iedzīvotāju netic Dievam kā personai, daudzi atzīst, ka ir kāds nezināms spēks, kas ir licis rasties materiālajam Visumam. Pazīstamais japāņu izglītības darbinieks Jukiči Fukudzava, kura portrets ir redzams uz 10 000 jenu banknotes, reiz rakstīja: ”Ir sacīts, ka debesis nevienu cilvēku nerada ne pārāku, ne zemāku par citiem.” Ar vārdu ”debesis” Fukudzava apzīmēja dabas principu, kas, pēc viņa domām, ir radījis cilvēkus. Daudzi piekrīt idejai par šādām abstraktām ”debesīm”. Piemēram, Nobela prēmijas laureāts Keniči Fukui pauda pārliecību, ka Visumā pastāv kāda visaptveroša struktūra — runājot reliģiskos terminos, tā atbilst jēdzienam ”Dievs” —, bet viņš to nosauca par ”dabas īpatnību”.

Pa kreisi: Jukiči Fukudzava; pa labi: Keniči Fukui

2 Šādi izglītoti cilvēki ticēja, ka visu pastāvošo ir ”iedarbinājis” kaut kas mūžīgs vai kāds, kas  ir mūžīgs. Kāpēc viņi tā uzskatīja? Padomājiet: Saule ir tik milzīga, ka tajā varētu ietilpt miljons Zemes lieluma planētu, taču šī zvaigzne ir tikai niecīgs puteklītis mūsu Galaktikā. Tā savukārt ir tikai viena no miljardiem galaktiku Visumā. Zinātniskie atklājumi liecina, ka šīs galaktikas acīmredzot lielā ātrumā attālinās cita no citas. Lai liktu Visumam kustēties, noteikti bija vajadzīgs neiedomājams spēks. Kas bija šī spēka avots? ”Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: Kas to visu radījis?” jautāts Bībelē. ”Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.” (Jesajas 40:25, 26.) Šis Bībeles teksts norāda, ka ir bijis kāds, kas ir licis Visumam sākt kustēties, — kāds, kam piemīt ”liels spēks”.

Sombrero galaktika

3 Padomājiet arī par dzīvību uz Zemes. Vai dzīvība varēja rasties pati no sevis, kā apgalvo evolucionisti? Bioķīmiķis Maikls Bīhijs raksta: ”Zinātne ir ārkārtīgi progresējusi dzīvības ķīmisko procesu izpratnē, taču bioloģiskās sistēmas molekulārā līmenī ir tik izsmalcinātas un sarežģītas, ka zinātnes mēģinājumi izskaidrot to izcelsmi ir bijuši bezspēcīgi. [..] Daudzi zinātnieki ir izteikuši drosmīgu apgalvojumu, ka izskaidrojums jau ir rokā vai arī agrāk vai vēlāk noteikti būs rokā, tomēr zinātniskajā literatūrā nav atrodams apstiprinājums šādiem apgalvojumiem. Turklāt, ņemot vērā pašu [biomolekulāro] sistēmu struktūru, ir pamatots iemesls domāt, ka dzīvības mehānismiem tā arī nekad netiks atrasts darvinistisks izskaidrojums.”

”Tipiskas olbaltumvielas molekulas izlocīto struktūru ..var salīdzināt ar telpisku saliekamattēlu,” saka Maikls Bīhijs. Cilvēka ķermenī ir simtiem tūkstošu šādu izlocītu molekulu. Zinātnieki pūlas atšķetināt to mīklas, bet kas tās ir konstruējis?

4 Vai teorija, ka cilvēks ir radies bez jebkāda saprātīga spēka iejaukšanās, jums liekas pieņemama? Aplūkosim vienu piemēru — cilvēka smadzenes, ko daži uzskata par ”viskomplicētāko objektu Visumā”, — un padomāsim, kādus secinājumus mēs varam izdarīt. ”Pat vismodernāko pēc nervu tīkla principa veidoto datoru iespējas.. ..līdzinās aptuveni vienai desmittūkstošajai daļai no mušas ..darbības potenciāla,” saka Dr. Ričards Restaks. Cilvēka smadzenes ir daudz pārākas par mušas smadzenēm. Tajās jau no paša sākuma ir ”ieprogrammēta” spēja  apgūt valodas. Tās pašas sevi labo, ”pārraksta programmas” un uzlabo savas spējas. Jūs, protams, nešaubāties, ka jaudīgam, modernam datoram, lai gan tam ir tikai ”viena desmittūkstošā daļa no mušas ..darbības potenciāla”, ir bijis saprātīgs konstruktors. Bet kā ir ar cilvēka smadzenēm? *

5 Aptuveni pirms 3000 gadiem, kad cilvēkiem bija daudz mazāk zināšanu par to, cik apbrīnojami ir veidots viņu pašu organisms, kāds Bībeles rakstītājs, kas bija gremdējies pārdomās par cilvēka uzbūvi, sacīja šādus vārdus: ”Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” Neko nezinādams par DNS molekulām, viņš rakstīja: ”Tavas acis mani redzēja kā vēl bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas [”visas tā daļas”, NW].” (Psalms 139:14, 16.) Pie kā šis cilvēks vērsās? Kas bija tas, kurš ar savu milzīgo spēku lika rasties visam pastāvošajam?

Kam piemīt lielāks potenciāls — vismodernākajiem pēc nervu tīkla principa konstruētajiem datoriem vai parastai mušai?

6 Pašā pirmajā Bībeles pantā ir teikts: ”Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1.) Dievs ir arī Bībeles Autors, tās saturs ir viņa iedvesmots. Dievs par sevi ir atklājis, ka viņš ir persona, ar kuru mēs varam nodibināt tuvas attiecības.

^ 4. rk. Šis jautājums sīkāk ir aplūkots Sargtorņa biedrības izdotajā grāmatā Vai pastāv Radītājs, kas gādā par jums?, 2.—4. nodaļā.