Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 9. JAUTĀJUMS

Vai vajadzētu ticēt evolūcijai?

Vai vajadzētu ticēt evolūcijai?

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

Ja evolūcija ir fakts, dzīvei nav nekādas īstas jēgas. Ja radīšana ir fakts, ir iespējams atrast apmierinošas atbildes uz jautājumiem par dzīvi un nākotni.

TU RĪKOTOS?

Iztēlojies situāciju: Alekss vienmēr ir ticējis Dievam un radīšanai, taču tagad ir apjucis. Šodien viņa bioloģijas skolotājs pieprasīja atzīt, ka evolūcija ir fakts un ka to apliecina uzticami zinātniskie pētījumi. Alekss nevēlas izskatīties muļķīgi. ”Galu galā,” viņš domā, ”ja jau zinātnieki ir pierādījuši, ka evolūcija ir patiesa, kā gan es varu to apšaubīt.”

Vai Aleksa vietā tu pieņemtu evolūcijas mācību tikai tāpēc, ka mācību grāmatā par to ir rakstīts kā par neapstrīdamu faktu?

BRĪDI PADOMĀ!

Cilvēki, kas šajā strīdus jautājumā nostājas vienā vai otrā pusē, nereti steidzas uzreiz paziņot, kam viņi tic, nemaz nezinot, kāpēc viņi tam tic.

  • Daži cilvēki tic radīšanai tikai tāpēc, ka tas viņiem ir mācīts baznīcā.

  • Citi cilvēki tic evolūcijai tikai tāpēc, ka tas viņiem ir mācīts skolā.

 SEŠI JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM

Bībelē ir teikts: ”Protams, katru namu kāds ir cēlis, bet tas, kas ir uzcēlis visu, ir Dievs.” (Ebrejiem 3:4.) Vai ir saprātīgi tam ticēt?

Apgalvojums, ka dzīvībai nav Radītāja, ir tikpat absurds kā apgalvojums, ka māja ir radusies pati bez celtnieka palīdzības

APGALVOJUMS. Visums ir radies nejauša lielā sprādziena rezultātā.

1. Kurš vai kas ir izraisījis lielo sprādzienu?

2. Kam ir saprātīgāk ticēt — tam, ka viss ir radies no nekā, vai tam, ka visu kāds ir radījis?

APGALVOJUMS. Cilvēki ir radušies no dzīvniekiem.

3. Ja cilvēki ir radušies no dzīvniekiem, piemēram, no pērtiķiem, kāpēc ir tik milzīga plaisa starp cilvēku un pērtiķu intelektuālajām spējām?

4. Kāpēc pat visvienkāršākās dzīvības formas ir tik neiedomājami sarežģītas?

APGALVOJUMS. Evolūcija ir pierādīts fakts.

5. Vai cilvēks, kas izsaka šādu apgalvojumu, pats ir izpētījis pierādījumus?

6. Cik daudzi cilvēki tic evolūcijai tikai tāpēc, ka viņiem ir teikts, ka tai tic visi gudri cilvēki?

”Vai, mežā ieraugot skaistu māju, tu domātu: ”Cik brīnišķīgi! Koki ir tik labi sakrituši un izveidojuši šo skaisto māju.” Protams, ne! Tas vienkārši nav saprātīgi. Kāpēc tad mums vajadzētu ticēt, ka Visums un viss, kas ir tajā, ir radies nejauši?” (Jūlija)

”Iztēlojies, ka tev kāds teiktu: tipogrāfijā ir bijis sprādziens, un tinte, kas ir apšļakstījusi sienas un griestus, ir radījusi nevainojamas vārdnīcas tekstu. Vai tu tam ticētu?” (Gvena)

 KĀPĒC TICĒT DIEVAM?

Bībelē ir izteikts mudinājums likt lietā ”savas prāta spējas”. (Romiešiem 12:1.) Tas nozīmē, ka tavai ticībai Dievam nevajadzētu pamatoties tikai uz tādiem faktoriem kā

  • EMOCIJAS (”Es jūtu, ka jābūt kādam augstākam spēkam.”)

  • CITU CILVĒKU IETEKME (”Es dzīvoju reliģiozā sabiedrībā.”)

  • SPIEDIENS (”Mani vecāki mani audzināja ticības garā. Man nebija citas izvēles.”)

Tavai ticībai jābalstās uz saprātīgiem argumentiem.

”Kad mācību stundās es klausos skolotāja paskaidrojumus par to, kā darbojas mūsu ķermenis, manā prātā nerodas nekādas šaubas par to, ka ir Dievs. Katrai ķermeņa daļai, pat vissīkākajai, ir noteikta funkcija, un šīs funkcijas bieži vien tiek īstenotas, mums to pat neapzinoties. Cilvēka organisms patiešām ir pārsteidzošs!” (Terēza)

”Raugoties uz debesskrāpi, kruīza kuģi vai automobili, es domāju: ”Kurš to ir izgatavojis?” Lai projektētu un izgatavotu, piemēram, automobili, jābūt gudriem cilvēkiem ar speciālām zināšanām, jo tā darbību nodrošina tik daudzu nelielu detaļu pareiza savstarpēja funkcionēšana. Ja jau automobiļus kāds ir projektējis, tas pats attiecas arī uz cilvēkiem.” (Ričards)

”Jo vairāk es pētīju zinātni, jo mazāk ticama šķita evolūcija. [..] Personiski man šķiet, ka vajag vairāk ”ticības”, lai ticētu evolūcijai, nevis Radītājam.” (Entonijs)

PĀRDOMĀM

Lai gan pētījumi ir ilguši desmitiem gadu, zinātnieki vēl joprojām nav spējuši piedāvāt visiem pieņemamu evolūcijas izskaidrojumu. Vai ir nepareizi apšaubīt evolūcijas teoriju, ja jau pat zinātnieki, ko uzskata par ekspertiem, nevar vienoties par evolūciju?