KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

Ja tu nepadodies citu spiedienam, tu kontrolē savu dzīvi, nevis ļauj to darīt citiem.

TU RĪKOTOS?

Iztēlojies šādu situāciju: Braienam tuvojas divi skolasbiedri, un viņš jūt, ka vēderā viss sagriežas. Šonedēļ divas reizes viņi ir mēģinājuši pierunāt Braienu uzsmēķēt. Šis būs jau trešais mēģinājums.

Pirmais puisis ierunājas:

”Garlaikojies? Nāc, pievienojies mums!”

Viņš īpaši uzsver vārdu ”mums”, piemiedzot ar aci, kad izvelk kaut ko no kabatas un pastiepj roku Braiena virzienā.

Braiens viņa pirkstos ierauga cigareti un jūt, ka kuņģis sažņaudzas kamolā.

”Piedod,” Braiens saka. ”Es jau teicu, ka es...”

Iejaucas otrais puisis: ”Nebaidies!”

”Es nebaidos!” Braiens saņemas, lai spētu atbildēt.

Otrais puisis apliek roku Braienam ap pleciem. ”Tikai paņem,” viņš klusi saka.

Pirmais puisis tuvina cigareti Braiena sejai un čukst: ”Mēs neko neteiksim. Neviens neuzzinās.”

Kā tu rīkotos, ja būtu Braiena vietā?

 BRĪDI PADOMĀ!

Vai Braiena vienaudži apzinājās, ko viņi īsti dara? Vai viņi paši ir pieņēmuši savus lēmumus? Visticamāk, viņi ir pakļāvušies citu ietekmei, jo vēlas tikt pieņemti un tāpēc ļauj, lai citi nosaka viņu rīcību.

Kā tu varētu rīkoties un nepadoties vienaudžu spiedienam līdzīgā situācijā?

 1. ESI TĀLREDZĪGS

  Bībelē ir teikts: ”Gudrais paredz nelaimi un paglābjas, bet neprātīgie drāžas taisni tai cauri un dabū ciest.” (Salamana Pamācības 22:3.)

  Bieži vien nepatikšanas var paredzēt jau iepriekš. Piemēram, ieraugot skolasbiedrus smēķējam, jau iepriekš var nojaust, kas sekos, un sagatavoties.

 2. DOMĀ

  Bībelē ir norādīts: ”Saglabājiet tīru sirdsapziņu.” (1. Pētera 3:16.)

  Padomā: ”Kā es jutīšos vēlāk, ja tagad padošos pūļa spiedienam?” Tiesa, īslaicīgi tu varētu izvairīties no vienaudžu izsmiekla. Bet kas būs tālāk? Vai tu esi gatavs upurēt savu Es, lai tikai izpatiktu saviem klasesbiedriem? (2. Mozus 23:2.)

 3. PIEŅEM LĒMUMU

  Bībelē ir sacīts: ”Gudrais novēro un pārbauda savus soļus.” (Salamana Pamācības 14:15.)

  Agrāk vai vēlāk mums jāizdara sava izvēle un jādzīvo saskaņā ar to. Bībelē mēs varam lasīt par Jāzepu, Ījabu un Jēzu, kas izdarīja pareizu izvēli. Tāpat tajā stāstīts par Kainu, Ēzavu un Jūdu, kuru izvēle bija nepareiza. Kāda būs tava izvēle?

Bībelē var lasīt: ”Kas ir uzticams vismazākajā lietā, tas ir uzticams arī lielās lietās.” (Lūkas 16:10.) Ja tu esi apdomājis iespējamās sekas un izlēmis, kā rīkoties, tev būs viegli darīt zināmu savu viedokli. Un tu izjutīsi gandarījumu.

Tev nav jāmēģina pāraudzināt savus vienaudžus. Pilnīgi pietiks, ja pateiksi stingru . Vai liksi saprast, ka tavs lēmums nav apspriežams, sakot:

 • ”Es nepiedalos!”

 • ”Jūs taču zināt, ka es to nedarīšu!”

 • ”Es neesmu tik dumjš, lai bojātu savu veselību!”

Galvenais ir atbildēt uzreiz un ar pārliecību. Tu būsi pārsteigts, cik ātri tavi vienaudži atkāpsies!

 PIEREDZOT IZSMIEKLU

Ja pakļaujies vienaudžu spiedienam, tu kļūsti kā robots, ko viņi vada

Kā rīkoties, ja vienaudži tevi izsmej? Ko darīt, ja viņi saka: ”Kas ir — nobijies?” Tamlīdzīgas dzēlīgas piezīmes vienaudži parasti izmanto, lai izdarītu spiedienu. Kā tu reaģēsi? Tev ir vismaz divas iespējas.

 • Tu vari atbildēt piekrītoši, ignorējot dzēlību. (”Tā ir, es tiešām baidos! Jo es negribu...”)

 • Tu vari vienaudžu uzbrukumu pavērst pret viņiem pašiem. Paskaidro, kāpēc tu atsakies, un tad apelē pie pāridarītāja veselā saprāta. (”Man likās, ka tu esi pietiekami gudrs, lai nesmēķētu!”)

Ja vienaudži neliekas mierā, dodies prom! Atceries: jo ilgāk tu kavēsies, jo stiprāks kļūs spiediens. Aizejot tu parādi, ka neļauj citiem ietekmēt savus uzskatus.

Ņem vērā, ka izvairīties no vienaudžu spiediena nav iespējams. Taču tu vari saglabāt stingru nostāju, to darīt zināmu un palikt situācijas noteicējs. Galu galā izvēle ir tavās rokās! (Jozuas 24:15.)