Vai tā, jūsuprāt, ir...

  • ...tikai cilvēku sarakstīta grāmata?

  • ...mītu un leģendu apkopojums?

  • ...Dieva vārdi?

 KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti.” (2. Timotejam 3:16, Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojums.)

KO TAS VAR DOT JUMS

Pārliecinošas atbildes uz dzīves svarīgākajiem jautājumiem. (Salamana Pamācības 2:1—5.)

Uzticamu vadību ikdienas dzīvē. (Psalms 119:105.)

Drošu cerību uz nākotni. (Romiešiem 15:4.)

 VAI VAR TICĒT TAM, KAS TEIKTS BĪBELĒ?

Jā, tam var ticēt. Lūk, daži iemesli.

  • Apbrīnojama iekšēja saskaņa. Bībele ir sarakstīta aptuveni 1600 gadu laikā, un tās sarakstīšanā ir piedalījušies apmēram 40 cilvēku. Lielākā daļa no viņiem nebija savstarpēji pazīstami. Tomēr visu Bībeli caurvij viena galvenā tēma!

  • Godīgi atspoguļota vēsture. Laicīgie vēsturnieki ļoti bieži noklusē savas tautas sakāves un neveiksmes. Turpretī Bībeles rakstītāji ir atklāti stāstījuši gan par savām, gan par savas tautas kļūdām. (2. Laiku 36:15, 16; Psalms 51:3—6.)

  • Uzticami pravietojumi. Bībelē par senās Babilonas izpostīšanu bija pravietots jau aptuveni 200 gadu iepriekš. (Jesajas 13:17—22.) Bībelē bija atklāts ne tikai tas, kā Babilona kritīs, bet arī minēts pilsētas iekarotāja vārds. (Jesajas 45:1—3.)

    Arī daudzi citi Bībeles pravietojumi ir piepildījušies līdz vissīkākajām detaļām. Vai gan tieši to nebūtu loģiski gaidīt no Dieva iedvesmotas grāmatas? (2. Pētera 1:21.)

 PĀRDOMĀM

Kā Bībele var uzlabot jūsu dzīvi?

Atbildi uz šo jautājumu Bībelē var lasīt JESAJAS 48:17, 18 un 2. TIMOTEJAM 3:16, 17.