Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vadošās padomes vēstule

Vadošās padomes vēstule

Dārgie sludinātāji!

IZTĒLOJIETIES sevi starp Bruklinas Bēteles darbiniekiem, kas 1914. gada 2. oktobra rītā sēž savās ierastajās vietās pie brokastu galda, gaidot brāļa Rasela ierašanos. Tad ēdamzāles durvis atveras un pa tām ienāk brālis Rasels. Kā ierasts, viņš brīdi ietur pauzi un priecīgi padod visiem labrītu. Pēc tam viņš nevis steidzas ieņemt savu vietu galda galā, bet sasit plaukstas un svinīgi paziņo: ”Tautām atvēlētie laiki ir beigušies, viņu ķēniņu varai ir pienācis gals!” Jūs nespējat novaldīt savu prieku — šo brīdi jūs esat gaidījuši jau sen! Kopā ar visu Bēteles ģimeni jūs šo saviļņojošo paziņojumu uzņemat ar ilgstošiem un jūsmīgiem aplausiem.

Kopš brāļa Rasela īpašā paziņojuma ir pagājuši daudzi gadu desmiti. Ko pa šo laiku ir paveikusi valstība? Tā ir paveikusi  milzīgu darbu! Ar valstības starpniecību Jehova pakāpeniski ir attīrījis un apmācījis savus kalpus, kuru skaits ir pieaudzis no dažiem tūkstošiem 1914. gadā līdz gandrīz astoņiem miljoniem. Ko jūs esat guvuši no teokrātiskās apmācības?

Mēs bieži varam dzirdēt, ka brāļi saka: ”Jehovas debesu rati virzās uz priekšu!”, un viņiem ir taisnība. Tomēr, kā liecina fakti, no 1914. gada debesu rati, kas attēlo Jehovas organizācijas neredzamo daļu, ir virzījušies uz priekšu ārkārtīgi strauji, un pierādījumus tam varēs saskatīt, uzmanīgi lasot šo grāmatu. Lai labā vēsts tiktu sludināta visā pasaulē, valstības sludinātāji ir izmantojuši arvien jaunas metodes, piemēram, laikrakstus, informatīvos gājienus, fotodrāmu, liecības kartītes, patafonus, radio pārraides un pat internetu.

Ar Jehovas svētību uz Bībeli balstīto literatūru mēs tagad izdodam vairāk nekā 670 valodās un visiem to piedāvājam bez maksas. Pašaizliedzīgi brīvprātīgie kalpotāji palīdz valstības zāļu, kongresu namu un filiāļu ēku būvniecībā gan pārtikušās valstīs, gan valstīs ar ierobežotiem resursiem. Kad notiek dabas katastrofa, mūsu mīlošie brāļi un māsas steidzas palīgā cietušajiem, apliecinot, ka viņi ir ticības biedri, kas ”doti posta dienai”. (Sal. Pam. 17:17, LB-2012.)

Dažkārt mūsu pretinieki, to vidū garīdznieki, ”sagrozīdami likumu”, liek mums šķēršļus, bet mūsu ticību stiprina tas, ka atkal un atkal viņu centieni galu galā ir ”sekmējuši labās vēsts izplatīšanos”. (Ps. 94:20; Filip. 1:12.)

Mums ir liels gods sadarboties ar jums, ”saimes ļaudis”! Atcerieties, ka mēs jūs visus ļoti mīlam. Mēs lūdzam Dievu par to, lai šī grāmata jums palīdz vēl augstāk vērtēt savu garīgo mantojumu. (Mat. 24:45.)

Ar vislabākajiem novēlējumiem,

jūsu brāļi,

Jehovas liecinieku Vadošā padome