Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Dieva valstība valda

Pa kreisi: Kāds brālis tiek arestēts par sludināšanu, Eindhovena (Nīderlande), 1945. gads. Pa labi: Vai zemē, kur jūs dzīvojat, likumi aizsargā tiesības sludināt?

 4. DAĻA

Valstības uzvaras. Labā vēsts tiek likumīgi nostiprināta

Valstības uzvaras. Labā vēsts tiek likumīgi nostiprināta

 SLUDINOT pa mājām, sludinātāji tālumā izdzird sirēnu troksni. Sirēnu skaņas pakāpeniski kļūst skaļākas. Kamēr viens no sludinātājiem runā ar mājas saimnieku, otra sludinātāja uzmanību pievērš policijas automašīna, kas apstājas pie mājas. No mašīnas izkāpj policists un vēršas pie sludinātājiem ar jautājumu: ”Vai jūs esat tie divi cilvēki, kas staigā pa mājām un runā ar citiem par Bībeli? Par jums ir saņemtas sūdzības.” Sludinātāji ar cieņu paskaidro policistam, ka viņi ir Jehovas liecinieki.

Tas, kas notiek tālāk, ir atkarīgs no laika, kādā sludinātāji dzīvo. Kā dažādos laikos varas iestādes ir izturējušās pret Jehovas lieciniekiem zemē, kur dzīvojat jūs? Vai jūsu zemē tiek ievērotas tiesības uz ticības brīvību? Ja tā ir, droši vien par to lielā mērā ir jāpateicas garīgajiem brāļiem un māsām, kas pagājušos gadu desmitos ir daudz darījuši, lai ”aizstāvētu un likumīgi nostiprinātu labo vēsti”. (Filip. 1:7.) Lai arī kur jūs dzīvotu, pārdomas par Jehovas liecinieku juridiskajām uzvarām ļoti stiprinās jūsu ticību. Šajā grāmatas daļā mēs apskatīsim dažas no šīm nozīmīgajām uzvarām. Tās apliecina, ka valstība ir reāla, jo paši saviem spēkiem mēs nekad nebūtu tik daudz sasnieguši.

ŠAJĀ SADAĻĀ

13. NODAĻA

Valstības sludinātāji aizstāv savas tiesības tiesā

Tiesneši dažās mūsdienu augstākajās tiesās rīkojas tāpat kā senatnē bauslības skolotājs Gamaliēls.

14. NODAĻA

Uzticīgs atbalsts Dieva valdībai un nevienai citai

Vajāšanu ”upi”, kas nāk pār Jehovas lieciniekiem viņu politiskās neitralitātes dēļ, ir aprijis negaidīts palīgs.

15. NODAĻA

Cīņa par tiesībām brīvi pielūgt Dievu

Dieva kalpi ir cīnījušies par tiesībām paklausīt Dieva valstības likumiem.