Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 21. NODAĻA

Dieva valstība uzveic savus ienaidniekus

Dieva valstība uzveic savus ienaidniekus

GALVENAIS NODAĻĀ

Notikumi, kas beigsies ar Armagedona karu

1., 2. a) Kas pierāda, ka kopš 1914. gada mūsu ķēniņš valda? b) Kas tiks apskatīts šajā nodaļā?

VAI nav tiesa, ka iedziļināšanās tajā, ko Dieva valstība ir paveikusi savu ienaidnieku vidū, ir stiprinājusi mūsu ticību? (Ps. 110:2.) Mūsu ķēniņš ir sapulcinājis labprātīgu sludinātāju pulkus. Viņš ir attīrījis savus sekotājus garīgi un morāli. Un, lai kā valstības ienaidnieki ir centušies mūs sašķelt, mēs esam vienoti visā pasaulē. Šie un daudzi citi valstības sasniegumi, kurus esam aplūkojuši, pārliecinoši pierāda, ka kopš 1914. gada mūsu ķēniņš valda valstības ienaidnieku vidū.

2 Taču tuvā nākotnē valstība paveiks kaut ko vēl apbrīnojamāku. Tā ”nāks”, lai ”satriektu un iznīcinātu” savus ienaidniekus. (Mat. 6:10; Dan. 2:44.) Bet pirms tam risināsies vairāki svarīgi notikumi. Kādi tie būs? Atbildi var atrast vairākos Bībeles pravietojumos. Apskatīsim dažus no tiem, lai redzētu, kādi notikumi ir gaidāmi.

”Pēkšņas iznīcināšanas” priekšvēstnesis

3. Kāds ir pirmais no gaidāmajiem notikumiem?

3 Paziņojums par mieru. Rakstīdams vēstuli tesalonikiešiem, apustulis Pāvils minēja pirmo no gaidāmajiem notikumiem. (Nolasīt 1. Tesalonikiešiem 5:2, 3.) Šajā vēstulē Pāvils runā par ”Jehovas dienu”, kas sāksies ar uzbrukumu ”lielajai Babilonai”. (Atkl. 17:5.) Taču tieši pirms Jehovas dienas sākuma tautas runās: ”Miers un drošība!” Varbūt tas būs viens konkrēts paziņojums, bet varbūt arī vairāki. Vai reliģiskajiem vadītājiem būs kāda saistība ar šo paziņojumu? Tā kā viņi pieder pie pasaules, iespējams, viņi piebalsos tautām, sacīdami: ”Miers, miers!” (Jer. 6:14; 23:16, 17; Atkl. 17:1, 2.) Šis paziņojums par mieru un drošību liecinās, ka ir jāsākas Jehovas dienai, un Dieva valstības ienaidnieki ”nekādā ziņā neizglābsies”.

4. Ko mēs iegūstam, saprotot Pāvila pravietojuma nozīmi?

 4 Ko mēs iegūstam, saprotot šī pravietojuma nozīmi? Pāvils raksta: ”Jūs, brāļi, neesat tumsā, tā ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā dienas gaisma zagļus.” (1. Tes. 5:3, 4.) Atšķirībā no cilvēces lielum lielā vairākuma, mēs saprotam, kurp virzās pašreizējie notikumi. Kā īsti piepildīsies pravietojums par paziņojumu ”Miers un drošība!”? Laiks rādīs, kā attīstīsies notikumi pasaulē, tāpēc ”paliksim nomodā un paturēsim skaidru prātu”. (1. Tes. 5:6; Cef. 3:8.)

Sākas lielais posts

5. Kas notiks ”lielā posta” pirmajā posmā?

5 Uzbrukums reliģijai. Atcerēsimies, ka Pāvils rakstīja: ”Kad runās: ”Miers un drošība!”, tos negaidīti piemeklēs pēkšņa iznīcināšana.” Gluži kā zibens uzplaiksnījumam drīz seko pērkona dārds, laikam, kad runās: ”Miers un drošība!”, tūlīt sekos ”pēkšņa iznīcināšana”. Kas tiks iznīcināts? Pirmā būs ”lielā Babilona”, kas saukta arī par ”netikli”, — visa viltus reliģija kopumā. (Atkl. 17:5, 6, 15.) Šī kristīgo baznīcu un visu pārējo viltus reliģijas organizāciju iznīcināšana būs ”lielā posta” pirmais posms. (Mat. 24:21; 2. Tes. 2:8.) Daudziem šāds notikumu pavērsiens būs pārsteigums. Kāpēc tā? Līdz pat pēdējam brīdim netikle uzskatīs sevi par ”ķēniņieni”, kas ”nekad nepieredzēs bēdas”. Tomēr tā pēkšņi atklās, ka šī pašpārliecinātība ir bijusi nepamatota. Tās gals pienāks ļoti ātri, it kā ”vienā dienā”. (Atkl. 18:7, 8.)

6. Kas uzbruks ”lielajai Babilonai”?

6 Kas uzbruks ”lielajai Babilonai”? Tas būs ”zvērs” ar ”desmit ragiem”. Spriežot pēc tā, ko var uzzināt no Atklāsmes grāmatas, šis zvērs ir Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO). ”Desmit ragi” attēlo visas pašreizējās politiskās varas, kas atbalsta šo ”koši sarkano zvēru”. (Atkl. 17:3, 5, 11, 12.) Cik postošs būs zvēra uzbrukums? ANO valstis izlaupīs netikles bagātību, aprīs viņu un ”sadedzinās viņu”. (Nolasīt Atklāsmes 17:16.) *

7. Kā Jēzus vārdi no Mateja 24:21, 22 piepildījās pirmajā gadsimtā, un kā tie piepildīsies nākotnē?

7 Dienu ”saīsināšana”. Mūsu ķēniņš ir atklājis, kas lielā posta laikā notiks tālāk. Jēzus sacīja: ”Izredzēto dēļ tās dienas tiks saīsinātas.” (Nolasīt Mateja 24:21, 22.) Nelielā mērogā Jēzus vārdi piepildījās mūsu ēras 66. gadā, kad Jehova ”saīsināja” romiešu karaspēka uzbrukumu Jeruzālemei. (Marka 13:20.) Kristiešiem, kas dzīvoja Jeruzālemē un Jūdejā, tas ļāva izglābties. Kas lielā posta laikā notiks visas pasaules mērogā? Jehova ar mūsu ķēniņa starpniecību ”saīsinās” ANO uzbrukumu  reliģijai, lai līdz ar viltus reliģiju netiktu iznīcināta patiesā. Tā viņš nodrošinās, ka visas viltus reliģijas organizācijas aizies bojā, bet patiesā reliģija paliks. (Ps. 96:5.) Tagad pievērsīsim uzmanību, kādi notikumi ir gaidāmi pēc tam, kad šis lielā posta posms būs pagājis.

Notikumi līdz Armagedonam

8., 9. Uz kādām parādībām, iespējams, norāda Jēzus vārdi, un kā cilvēki reaģēs uz to, ko redzēs?

8 No Jēzus pravietojuma par pēdējām dienām var secināt, ka laikposmā līdz Armagedonam risināsies vairāki nozīmīgi notikumi. Abi pirmie notikumi, kurus mēs aplūkosim, ir minēti Mateja, Marka un Lūkas evaņģēlijā. (Nolasīt Mateja 24:29—​31; Marka 13:23—​27; Lūkas 21:25—28.)

9 Debesu parādības. Jēzus pravietoja: ”Saule aptumsīs, mēness pārstās spīdēt, zvaigznes kritīs no debesīm.” Neviens noteikti vairs nevērsīsies pēc vadības pie reliģiskajiem vadītājiem — viņus vairs neuzskatīs par gaismas nesējiem. Vai Jēzus vārdi norāda arī uz pārdabiskām parādībām debesīs? Pilnīgi iespējams. (Jes. 13:9—​11; Joēla 2:1; 3:3, 4.) Kā cilvēki reaģēs uz to, ko redzēs? Viņi ”būs izmisumā, nezinot, ko iesākt”. (Lūk. 21:25; Cef. 1:17.) Dieva valstības ienaidnieki, no ”ķēniņiem” līdz ”vergiem”, ”pamirs aiz bailēm, gaidīdami, kas notiks,” un mēģinās paslēpties. Taču viņi neatradīs tādu patvērumu, kur varētu paglābties no mūsu ķēniņa dusmām. (Lūk. 21:26; 23:30; Atkl. 6:15—17.)

10. Kādu spriedumu pasludinās Jēzus, un kā tas ietekmēs Dieva valstības atbalstītājus un tās pretiniekus?

10 Sprieduma pasludināšana. Pēc tam visi Dieva valstības ienaidnieki būs spiesti vērot vēl kādu notikumu, kas vairos viņu izmisumu. Jēzus paziņoja: ”Tad varēs redzēt Cilvēka dēlu nākam mākoņos ar lielu spēku un godu.” (Marka 13:26.) Šī pārdabiskā spēka izpausme vēstīs, ka Jēzus ir ieradies pasludināt spriedumu. Tajā pašā pravietojumā par pēdējām dienām, tikai citā pravietojuma daļā, Jēzus atklāja arī sīkāku informāciju par šo spriedumu, kas tajā laikā tiks pasludināts. Šo informāciju var atrast līdzībā par avīm un āžiem. (Nolasīt Mateja 25:31—​33, 46.) Uzticīgie Dieva valstības atbalstītāji tiks atzīti par ”avīm” un ”pacels galvu”, saprazdami, ka viņu ”glābšana tuvojas”. (Lūk. 21:28.) Turpretī valstības pretinieki tiks atzīti par ”āžiem” un ”vaimanājot dauzīs sev pa krūtīm”, apzinādamies, ka ”tiks iznīcināti uz mūžīgiem laikiem”. (Mat. 24:30; Atkl. 1:7.)

11. Kas mums jāpatur prātā, domājot par gaidāmajiem notikumiem?

 11 Kad Jēzus būs pasludinājis spriedumu ”visām tautām”, ir jārisinās vēl vairākiem zīmīgiem notikumiem, pirms sāksies Armagedona karš. (Mat. 25:32.) Aplūkosim divus no tiem: Goga uzbrukumu un svaidīto sapulcēšanu. To darot, paturēsim prātā, ka Dieva Rakstos nav atklāts precīzs šo notikumu laiks. Ļoti iespējams, abi notikumi vismaz daļēji risināsies vienlaicīgi.

12. Kā Sātans dosies izšķirīgajā kaujā pret valstību?

12 Goga uzbrukums. Gogs no Magoga zemes uzbruks atlikušajiem svaidītajiem un ”citām avīm”, kas tiem ir pievienojušās. (Nolasīt Ecēhiēla 38:2, 11.) Šis uzbrukums valstības varai būs Sātana pēdējā kauja viņa karā pret svaidīto atlikumu — karā, ko Sātans izcīna, kopš ir padzīts no debesīm. (Atkl. 12:7—​9, 17.) Kopš sākās svaidīto pulcēšana attīrītajā kristiešu draudzē, Sātans sevišķi neatlaidīgi ir centies sagraut viņu garīgo labklājību, bet neko nav panācis. (Mat. 13:30.) Taču tad, kad visas viltus reliģijas organizācijas būs likvidētas un Dieva tauta šķietami būs neaizsargāta, ”bez mūriem, bez aizšaujamiem un bez vārtiem”, Sātans saskatīs, viņaprāt, lielisku izdevību. Viņš sakūdīs savus piekritējus doties izšķirīgā uzbrukumā Dieva valstības atbalstītājiem.

13. Kā Jehova iejauksies notikumos savas tautas labā?

13 Ecēhiēls apraksta, kas notiks. Viņa pravietojumā par Gogu ir sacīts: ”Tu nāksi no savas dzīves vietas, no galējiem ziemeļiem šurp un daudzas tautas ar tevi, visi stalti sēdēdami zirgos, lieli ļaužu bari un milzīgi liels karaspēks, un tu virzīsies pret manu.. tautu kā negaisa mākonis, lai apklātu zemi.” (Ecēh. 38:15, 16.) Kāda būs Jehovas atbilde uz šo it kā neapturamo uzbrukumu? ”Iedegsies Manī manu dusmu kvēle,” saka Jehova. ”Es aicināšu zobenu.” (Ecēh. 38:18, 21, LB-65r; nolasīt Cakarijas 2:12.) Jehova iejauksies notikumos, lai palīdzētu saviem kalpiem uz zemes, — tas būs Armagedona karš.

14., 15. Kāds notikums risināsies kādā brīdī pēc Sātana uzbrukuma sākuma?

14 Pirms runājam par to, kas notiks tālāk un kā Jehova Armagedona karā aizstāvēs savu tautu, pievērsīsim uzmanību citam svarīgam notikumam. Tas notiks kaut kad starp Sātana uzbrukuma sākumu un brīdi, kad, Jehovam iejaucoties notikumos, sāksies Armagedons. Kā teikts 11. rindkopā, šis notikums ir atlikušo svaidīto sapulcēšana.

15 Svaidīto sapulcēšana. Gan Matejs, gan Marks, aprakstot, ko Jēzus stāstīja par notikumiem, kuri risināsies līdz Armagedonam, ir pieminējuši viņa vārdus  par ”izredzētajiem” — ar garu svaidītajiem kristiešiem. (Sk. 7. rindkopu.) Jēzus, runādams par sevi ķēniņa godā, pravietoja: ”Tad viņš izsūtīs eņģeļus un sapulcēs savus izredzētos no četriem vējiem — no zemes malas līdz debesu malai.” (Marka 13:27; Mat. 24:31.) Uz kādu sapulcēšanu attiecas šie Jēzus vārdi? Šajā gadījumā Jēzus nerunā par svaidīto kristiešu atlikuma beidzamo apzīmogošanu, kas notiks tieši pirms lielā posta sākuma. (Atkl. 7:1—3.) Viņš stāsta par notikumu, kas gaidāms lielā posta laikā. Acīmredzot kādā brīdī pēc tam, kad būs sācies Sātana uzbrukums Dieva tautai, svaidītie, kas vēl būs palikuši uz zemes, tiks sapulcēti debesīs.

16. Kā augšāmceltie svaidītie piedalīsies Armagedona karā?

16 Vai svaidīto sapulcēšana būs beigusies, pirms sāksies nākamais notikums, Armagedons? Spriežot pēc tā, kad jārisinās sapulcēšanai, visi svaidītie jau būs debesīs, pirms sāksies Armagedona karš. Debesīs 144 tūkstošiem Kristus līdzvaldnieku tiks dota vara kopā ar Jēzu vērst pret visiem Dieva valstības ienaidniekiem iznīcības ”dzelzs zizli”. (Atkl. 2:26, 27.) Tad augšāmceltie svaidītie kopā ar vareniem eņģeļiem sekos ķēniņam karotājam Kristum, kas izies cīņā pret ”milzīgi lielo karaspēku”, kurš būs devies uzbrukumā Jehovas tautai. (Ecēh. 38:15.) Kad šie varenie spēki sadursies, būs sācies Armagedona karš. (Atkl. 16:16.)

Lielā posta kulminācija

Sākas Armagedona karš!

17. Kas Armagedonā notiks ar ”āžiem”?

17 Sprieduma izpilde. Armagedona karš būs lielā posta noslēgums. Tajā Jēzus pildīs vēl kādu uzdevumu — ”visu tautu” tiesnesis kļūs arī par sprieduma izpildītāju, proti, viņš izpildīs sodu visiem tiem, kurus iepriekš būs atzinis par ”āžiem”. (Mat. 25:32, 33.) Ar ”asu, garu zobenu” mūsu ķēniņš ”cirtīs tautas”. Visi āžiem līdzīgie cilvēki, sākot ar ”ķēniņiem” un beidzot ar ”vergiem”, ”tiks iznīcināti uz mūžīgiem laikiem”. (Atkl. 19:15, 18; Mat. 25:46.)

18. a) Kā situācija mainīsies tiem, kas būs atzīti par ”avīm”? b) Kā Jēzus vainagos savu uzvaru?

18 Tiem, ko Jēzus būs atzinis par ”avīm”, situācija krasi izmainīsies. ”Liels pulks” šķietami neaizsargātu ”avju”, ko draudēja kājām samīt Sātana milzīgie ”āžu” pulki, izdzīvos ienaidnieku uzbrukumā un ”izies cauri lielajam postam”. (Atkl. 7:9, 14.) Pēc tam, kad Jēzus būs uzvarējis un iznīcinājis visus cilvēkus, kas pretojas Dieva valstībai, viņš Sātanu un tā dēmonus iemetīs bezdibenī. Tur tie tūkstoš gadus atradīsies nāvei  līdzīgā bezdarbības stāvoklī. (Nolasīt Atklāsmes 6:2; 20:1—3.)

Kā sagatavoties

19., 20. Ko mēs varam mācīties no tā, kas teikts Jesajas 26:20 un 30:21, un kas mums tāpēc ir jādara?

19 Kā mēs varam sagatavoties gaidāmajiem notikumiem, kas satricinās pasauli? Pirms kāda laika Sargtornī bija teikts: ”Glābiņš būs atkarīgs no paklausības Dievam.” Kāpēc tā var apgalvot? Atbilde ir atrodama Jehovas vārdos, kas bija adresēti jūdu trimdiniekiem senajā Babilonā. Jehova pravietoja, ka Babilona tiks iekarota. Bet kas Dieva tautai bija jādara, lai tā būtu gatava šim notikumam? Jehova sacīja: ”Ej, mana tauta, savās mītnēs un aizslēdz savas durvis aiz sevis, — paslēpies mazu brīdi, kamēr pāries dusmas!” (Jes. 26:20.) Ievērojiet, kādi darbības vārdi ir lietoti šajā pantā: ”ej”, ”aizslēdz”, ”paslēpies”! Tie visi ir pavēles formā. Jūdi, kas paklausīja šīm pavēlēm, palika savās mājās un neatradās ielās, kur siroja iekarotāji. Līdz ar to viņu glābiņš bija atkarīgs no paklausības Jehovas norādījumiem. *

20 Ko mēs no tā mācāmies? Arī mūsu izglābšanās gaidāmajos notikumos būs atkarīga no paklausības Jehovas norādījumiem. (Jes. 30:21.) Šos norādījumus mēs saņemam ar draudzes starpniecību. Tāpēc mums jābūt no sirds paklausīgiem vadībai, kas mums tiek dota. (1. Jāņa 5:3.) Ja mēs jau tagad cenšamies attīstīt šādu paklausību, mēs nākotnē būsim gatavi labprāt klausīt norādījumiem, un tā mēs saņemsim mūsu Tēva Jehovas un ķēniņa Jēzus aizsardzību. (Cef. 2:3.) Šī aizsardzība mums dos iespēju savām acīm redzēt, kā Dieva valstība gūs pilnīgu uzvaru pār visiem saviem ienaidniekiem. Tas nudien būs neaizmirstams notikums!

^ 6. rk. Domājams, ”lielās Babilonas” iznīcināšana pamatā nozīmēs reliģisko institūciju galu, nevis šo reliģiju piekritēju masveida iznīcināšanu. Tāpēc vairākums agrāko ”lielās Babilonas” piekritēju pēc tās bojāejas joprojām būs dzīvi un acīmredzot vismaz ārēji centīsies norobežoties no reliģijas, kā var secināt no Cakarijas 13:4—6.

^ 19. rk. Vairāk informācijas var atrast grāmatā Jesajas pravietojumi — gaisma visai cilvēcei I, 282., 283. lpp.