KĀDA māsa brīvdienas rītā gatavojas doties sludināt. Īsu brīdi viņa vēl šaubās, vai labāk nepalikt mājās, jo viņa jūtas nogurusi. Iespēja no rīta atpūsties liekas ļoti vilinoša. Tomēr sludinātāja pasaka lūgšanu un izlemj doties kalpošanā. Viņa sadarbojas ar kādu padzīvojušu māsu, un šīs māsas izturība un laipnība viņu aizkustina. Sludinot pa mājām, māsai ienāk prātā doma, ka to pašu vēsti sludina arī citi brāļi un māsas visā pasaulē. Viņi izplata to pašu literatūru un draudzēs iegūst to pašu apmācību, ko viņa. Atgriezusies mājās, sludinātāja jūtas atspirdzināta. Viņa ir priecīga, ka nebija palikusi mājās.

Pašlaik labās vēsts sludināšana ir galvenais kristiešu uzdevums. Jēzus bija paredzējis, ka pēdējās dienās sludināšana aptvers visu pasauli. (Mat. 24:14.) Kā šis pravietojums piepildās? Šajā grāmatas daļā ir pievērsta uzmanība tam, kas veic šo darbu un kādas metodes un palīglīdzekļi tiek izmantoti, lai miljoniem cilvēku visā pasaulē palīdzētu saskatīt, ka Dieva valstība ir reāla.