Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Dieva valstība valda

Pa kreisi: Kāda kolportiere, Koreja, 1931. gads. Pa labi: Māsas Dienvidkorejā sludina zīmju valodā

 2. DAĻA

Valstības vēsts sludināšana. Labā vēsts tiek sludināta visā pasaulē

Valstības vēsts sludināšana. Labā vēsts tiek sludināta visā pasaulē

 KĀDA māsa brīvdienas rītā gatavojas doties sludināt. Īsu brīdi viņa vēl šaubās, vai labāk nepalikt mājās, jo viņa jūtas nogurusi. Iespēja no rīta atpūsties liekas ļoti vilinoša. Tomēr sludinātāja pasaka lūgšanu un izlemj doties kalpošanā. Viņa sadarbojas ar kādu padzīvojušu māsu, un šīs māsas izturība un laipnība viņu aizkustina. Sludinot pa mājām, māsai ienāk prātā doma, ka to pašu vēsti sludina arī citi brāļi un māsas visā pasaulē. Viņi izplata to pašu literatūru un draudzēs iegūst to pašu apmācību, ko viņa. Atgriezusies mājās, sludinātāja jūtas atspirdzināta. Viņa ir priecīga, ka nebija palikusi mājās.

Pašlaik labās vēsts sludināšana ir galvenais kristiešu uzdevums. Jēzus bija paredzējis, ka pēdējās dienās sludināšana aptvers visu pasauli. (Mat. 24:14.) Kā šis pravietojums piepildās? Šajā grāmatas daļā ir pievērsta uzmanība tam, kas veic šo darbu un kādas metodes un palīglīdzekļi tiek izmantoti, lai miljoniem cilvēku visā pasaulē palīdzētu saskatīt, ka Dieva valstība ir reāla.

ŠAJĀ SADAĻĀ

6. NODAĻA

Sludinātāji. Dieva kalpi ir labprātīgi

Kāpēc Jēzus bija pārliecināts, ka pēdējās dienās būs daudz labprātīgu sludinātāju? Kā jūs varat apliecināt, ka tiecaties vispirms pēc valstības?

7. NODAĻA

Sludināšanas paņēmieni. Tiek izmantotas visdažādākās metodes

Uzziniet, kādus paņēmienus Dieva kalpi ir izmantojuši, lai pēc iespējas vairāk cilvēku dzirdētu labo vēsti, pirms nāk gals.

8. NODAĻA

Sludināšanas palīglīdzekļi. Tiek iespiesta literatūra, kas domāta cilvēkiem visā pasaulē

Kā mūsu literatūras tulkošanas darbs apstiprina, ka mūs atbalsta valstības ķēniņš? Kādi fakti par mūsu publikācijām jūs pārliecina, ka valstība ir reāla?

9. NODAĻA

Kas ir sasniegts sludināšanā. ”Druvas” ir ”baltas pļaujai”

Jēzus saviem mācekļiem mācīja divas svarīgas domas par lielo garīgo pļauju. Kā tās ietekmē mūs?