Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Pa kreisi: Bruklinas Bēteles ģimene pēdējo reizi svin Ziemassvētkus, 1926. gads. Pa labi: Apkārtējie pamana, ka Jehovas liecinieki atšķiras no citiem

 3. DAĻA

Valstības prasības. Dieva kalpi tiecas pēc Dieva taisnības

Valstības prasības. Dieva kalpi tiecas pēc Dieva taisnības

 IERAUDZĪJIS savu kaimiņu, mūsu brālis viņam pamāj. Viņš ir pamanījis, ka pēdējā laikā kaimiņš vēro viņu un viņa ģimeni. Kaimiņš pamāj pretī un aicina mūsu brāli panākt tuvāk. Viņš saka: ”Vai drīkst jums kaut ko pajautāt? Kāpēc jūs tik ļoti atšķiraties no citiem?” Brālis vaicā: ”Kādā ziņā?” ”Jūs esat Jehovas liecinieki, vai ne?” kaimiņš saka. ”Jūs neesat tādi kā visi citi. Jūs nelīdzināties citu reliģiju piekritējiem — jūs nesvinat svētkus, jūs neiesaistāties politikā un karos. Neviens no jums nesmēķē. Un jūsu ģimenei ir augstas morāles normas. Kāpēc jūs tik daudzās jomās atšķiraties no citiem?”

Mūsu brālis labi zina atbildi: mēs dzīvojam Dieva valstības pakļautībā. Mūsu ķēniņš Jēzus pastāvīgi mūs attīra. Viņš mums palīdz staigāt viņa pēdās un tā palikt atšķirīgiem no ļaunās pasaules. Šajā daļā ir apskatīts, kā Jehovam par godu mesiāniskais ķēniņš ir attīrījis Dieva tautu garīgā, morālā un organizatoriskā ziņā.

ŠAJĀ SADAĻĀ

10. NODAĻA

Ķēniņš garīgā ziņā attīra savus sekotājus

Kas Ziemassvētkiem ir kopīgs ar krustu?

11. NODAĻA

Attīrīti morālā ziņā, Dieva kalpi atspoguļo Dieva svētumu

Kopš 1914. gada Dieva kalpu acīs īpaša nozīme ir bijusi Ecēhiēlam dotajā tempļa redzējumā attēlotajām sardzes istabām un tempļa ieejām.

12. NODAĻA

Organizēti, lai kalpotu ”miera Dievam”

Bībelē nekārtība ir pretstatīta nevis kārtībai, bet gan mieram. Kāpēc tā ir, un kā atbilde uz šo jautājumu skar kristiešus mūsdienās?