Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Pa kreisi: Kāda sapulce zem atklātām debesīm, Londona (Lielbritānija), 1945. gads. Pa labi: Vienas dienas kongress Malāvijā, 2012. gads

 5. DAĻA

Valstības sniegtā izglītība. Ķēniņa kalpi tiek apmācīti

Valstības sniegtā izglītība. Ķēniņa kalpi tiek apmācīti

 KRISTIETIS, sirsnīgi smaidīdams, vēro oratoru, kas stāv uz skatuves. Orators ir gados jauns brālis no viņa draudzes, un tas ir brāļa pirmais uzdevums kongresā. Uzmanīgi klausoties viņa runu, kristietis ar apbrīnu domā par lielisko apmācību, ko saņem Dieva kalpi. Viņš atceras šī jaunā brāļa pirmos uzdevumus draudzes sapulcēs, bet, lūk, cik tālu viņš jau ir ticis! Jaunajam brālim ļoti palīdzēja mācības pionieru kalpošanas skolā, un pavisam nesen viņš ar savu sievu absolvēja valstības sludinātāju skolu. Aplaudējot pēc brāļa lieliskās runas, kristietis paveras apkārt un domā par to, cik vērtīgu apmācību saņem visi Dieva kalpi.

Bībelē bija paredzēts, ka pienāks laiks, kad visi Jehovas kalpi būs viņa mācīti. (Jes. 54:13.) Mēs dzīvojam šajā laikā. Mēs tiekam apmācīti ne vien ar literatūras starpniecību, bet arī draudzes sapulcēs, kongresos un dažādās skolās un kursos, kas izveidoti, lai kristieši tiktu sagatavoti dažādiem pienākumiem Jehovas organizācijā. Šajā daļā ir apskatīts, kā Dieva kalpiem sniegtā apmācība liecina, ka Dieva valstība jau valda.

ŠAJĀ SADAĻĀ

16. NODAĻA

Sapulces, kurās tiek pielūgts Dievs

Kā mēs varam gūt vislielāko labumu no sapulcēm, kur tiek pielūgts Jehova?

17. NODAĻA

Dieva kalpotāju apmācība

Kā teokrātiskās skolas sagatavo Dieva kalpotājus dažu uzdevumu veikšanai?