Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Dieva valstība valda

Pa kreisi: Palīdzības sūtījums no Šveices ticības biedriem Vācijā, 1946. gads. Pa labi: Valstības zāles atjaunošana pēc cunami Japānā, 2011. gads

 6. DAĻA

Būvniecība un ārkārtas palīdzība. Kristīgā mīlestība izpaužas darbos

Būvniecība un ārkārtas palīdzība. Kristīgā mīlestība izpaužas darbos

 BRĀLIS ienāk savā valstības zālē un gandrīz vairs to nepazīst. Viņš vienmēr ir lepojies ar šo ēku. Viņš atceras, ar kādu prieku pirms dažiem gadiem pats palīdzēja to būvēt. Bet tagad brālis lepojas ar savu valstības zāli pat vēl vairāk, jo tajā uz laiku ir ierīkots palīdzības centrs. Pēc nesenās vētras, kas nodarīja lielus postījumus, filiāles komiteja īsā laikā noorganizēja, lai katastrofas upuri tiktu nodrošināti ar pārtiku, apģērbu, dzeramo ūdeni un cita veida palīdzību. Ziedotās lietas ir sašķirotas un sakārtotas. Brāļi un māsas cits pēc cita saņem to, kas viņiem ir vajadzīgs, un daudziem acīs riešas prieka asaras.

Jēzus norādīja, ka mīlestība citam pret citu būs viņa sekotāju pazīšanas zīme. (Jāņa 13:34, 35.) Šajā daļā būs stāstīts, kā kristīga mīlestība izpaužas darbos, kad Jehovas liecinieki ceļ pielūgsmei paredzētās ēkas un sniedz palīdzību katastrofu gadījumos. Šī mīlestība ir pārliecinošs pierādījums, ka mēs dzīvojam Dieva valstības pakļautībā un klausām tās ķēniņam Jēzum.

ŠAJĀ SADAĻĀ

18. NODAĻA

Kā tiek iegūti līdzekļi valstības darbam

No kurienes nāk nauda? Kā tā tiek izmantota?

19. NODAĻA

Būvniecība, kas sagādā godu Jehovam

Pielūgsmes vietas sagādā Dievam godu, bet ir kaut kas cits, ko viņš vērtē vēl augstāk.

20. NODAĻA

Palīdzība ārkārtas situācijās

Kāpēc var teikt, ka ārkārtas palīdzība ir svēta kalpošana Jehovam?