Draudzības pamats ir mīlestība. Jo vairāk tu uzzināsi par Jehovu, jo vairāk tu viņu iemīlēsi. Jo stiprāka būs tava mīlestība pret Dievu, jo vairāk tu vēlēsies viņam kalpot. Tev radīsies vēlēšanās kļūt par Jēzus Kristus mācekli. (Mateja 28:19.) Ja tu pievienosies lielajam Jehovas liecinieku pulkam, tava draudzība ar Dievu varēs turpināties mūžīgi. Bet kas tev jādara, lai tā turpinātos mūžīgi?

Lai pierādītu, ka tu mīli Dievu, tev jāpilda viņa likumi. ”Šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti.” (1. Jāņa 5:3.)

Dzīvo saskaņā ar iegūtajām zināšanām. Jēzus reiz stāstīja kādu līdzību par diviem cilvēkiem. Gudrais cilvēks uzcēla māju uz klints, bet nesaprātīgais cilvēks uzcēla māju smiltīs. Kad sākās vētra, māja, kas bija celta uz klints, palika, turpretī māja, kas bija celta uz smiltīm, sabruka. Jēzus sacīja, ka ikviens, kas ieklausās viņa pamācībās un tās ievēro, ir kā gudrais cilvēks, kas savu māju uzcēla uz klints. Savukārt tie, kas dzird viņa pamācības, bet tās neievēro, ir kā nesaprātīgais cilvēks, kas savu māju uzcēla smiltīs. Kuram no šiem diviem cilvēkiem tu gribi līdzināties? (Mateja 7:24—27.)

 Sevis veltīšana Dievam. Veltīt sevi Jehovam nozīmē lūgšanā viņam pateikt, ka tu gribi mūžīgi pildīt viņa gribu. Pildot Dieva gribu, cilvēks apliecina, ka viņš ir Jēzus Kristus māceklis. (Mateja 11:29.)

Kristīšanās. ”Liecies kristīties un nomazgā savus grēkus, piesaukdams viņa vārdu!” (Apustuļu darbi 22:16.)

Kalpo Jehovam no visas sirds. ”Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem.” (Kolosiešiem 3:23.)