Dzīve paradīzē nebūs tāda, kāda tā ir tagad. Dievs nekad nav gribējis, lai cilvēkiem būtu jāpiedzīvo raizes, bēdas, sāpes un ciešanas. Nākotnē Dievs izveidos uz zemes paradīzi. Vai tu zini, kāda būs dzīve paradīzē? To var uzzināt no Bībeles.

Labi cilvēki. Paradīzē dzīvos tikai Dieva draugi. Viņi darīs labu cits citam. Cilvēki ievēros Dieva taisnīgās prasības. (Salamana Pamācības 2:21.)

Daudz barības. Paradīzē neviens necietīs badu. Bībelē ir sacīts: ”Zeme būs labības [tas ir, barības] pilna.” (Psalms 72:16.)

Labas mājas un patīkams darbs. Kad uz zemes būs izveidota paradīze, katra ģimene dzīvos savā mājā. Visi cilvēki varēs darīt tādu darbu, kas sagādā prieku. (Jesajas 65:21—23.)

 Miers visā pasaulē. Cilvēki vairs nekaros un netiks nogalināti kaujās. Dieva vārdos ir teikts, ka viņš ”liek kaŗiem mitēties”. (Psalms 46:9, 10.)

Laba veselība. Bībelē ir solīts, ka ”neviens [paradīzes] iedzīvotājs nesacīs: ”Es ciešu.”” (Jesajas 33:24.) Nebūs arī klibu, aklu, kurlu un mēmu cilvēku. (Jesajas 35:5, 6.)

Sāpju, bēdu un nāves vairs nebūs. Dieva vārdos ir sacīts: ”Nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atklāsmes 21:4.)

Vairs nebūs ļaunu cilvēku. Jehova ir solījis, ka ”bezdievīgie no zemes tiks izdeldēti, un Dieva vārda nonicinātāji tiks no turienes izskausti”. (Salamana Pamācības 2:22.)

Cilvēki mīlēs un cienīs cits citu. Pasaulē vairs nebūs netaisnības, apspiešanas, alkatības un naida. Cilvēki būs vienoti un ievēros Dieva taisnīgās prasības. (Jesajas 26:9.)