Sātans un dēmoni negrib, lai tu kalpotu Dievam. Viņi cenšas novērst cilvēkus no Dieva. Viens no līdzekļiem, ko viņi izmanto, ir viltus reliģijas. (2. Korintiešiem 11:13—15.) Viltus reliģijas ir tās, kuras nemāca cilvēkiem patiesību no Bībeles. Viltus reliģija ir kā viltota nauda: tā izskatās kā īsta, bet nav derīga. Tā var sagādāt daudz nepatikšanu.

Jehova ir patiesības Dievs, un viņam nav patīkama reliģiska nepatiesība. Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, bija reliģiozi cilvēki, kas gribēja viņu nogalināt. Šie cilvēki domāja, ka viņi pareizi kalpo Dievam. Viņi teica: ”Mums ir viens tēvs, Dievs.” Vai Jēzus tam piekrita? Nē, nepiekrita. Viņš teica: ”Jūs esat no sava tēva — velna.” (Jāņa 8:41, 44.) Daudzi cilvēki mūsdienās domā, ka viņi kalpo Dievam, kaut gan īstenībā viņi kalpo Sātanam un dēmoniem. (1. Korintiešiem 10:20.)

 Tāpat kā sliktā kokā izaug slikti augļi, viltus reliģijas izveido cilvēkus, kas rīkojas slikti. Cilvēku sliktās rīcības dēļ pasaulē notiek daudz nelaimju. Cilvēki dzīvo netikli, karo savā starpā, apspiež citus, zog, nogalina un izvaro. Daudzi no viņiem pieder pie kādas reliģijas, taču viņu reliģija nemudina viņus uz labiem darbiem. Šādi cilvēki nevar kļūt par Dieva draugiem, ja viņi nepārtrauc savu slikto rīcību. (Mateja 7:17, 18.)

Viltus reliģija māca cilvēkiem pielūgt elkus. Dievs negrib, ka cilvēki pielūdz elkus. Tā ir saprātīga prasība. Vai tev patiktu, ja kāds cilvēks runātu ar tavu attēlu, bet nekad nerunātu ar tevi pašu? Vai tāds cilvēks varētu būt tavs draugs? Nē, nevarētu. Jehova grib, lai cilvēki runātu ar viņu, nevis ar nedzīvu statuju vai attēlu. (2. Mozus 20:4, 5.)

Viltus reliģija māca cilvēkiem, ka kara laikā drīkst nogalināt. Jēzus sacīja, ka Dieva draugu starpā būs mīlestība. Neviens nenogalina cilvēku, kuru viņš mīl. (Jāņa 13:35.) Pat tad, ja cilvēks ir ļauns, arī tad mēs nedrīkstam viņu nogalināt. Kad Jēzus ienaidnieki bija atnākuši, lai viņu apcietinātu, viņš saviem mācekļiem neļāva cīnīties par viņu. (Mateja 26:51, 52.)

Viltus reliģija māca, ka ļaunie cilvēki degs ellē. Bībelē ir teikts, ka grēka alga ir nāve. (Romiešiem 6:23.) Jehova ir mīlestības Dievs. Vai ir iespējams, ka mīlestības Dievs mūžīgi mocītu cilvēkus? Nē, tas, protams, nav iespējams! Kad uz zemes būs paradīze, pastāvēs tikai viena reliģija — tā reliģija, kas ir patīkama Jehovam. (Atklāsmes 15:4.) Tad vairs nebūs nevienas reliģijas, kas balstās uz Sātana izdomātiem meliem.