Kā jūs atbildētu?

  • Jā.

  • Nē.

  • Varbūt.

 KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Dievs.. noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs.” (Atklāsmes 21:3, 4, Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojums.)

KO TAS VAR DOT JUMS

Apliecinājumu, ka Dievs neizraisa mūsu problēmas. (Jēkaba 1:13.)

Mierinošu apziņu, ka Dievs jūt mums līdzi, kad mēs ciešam. (Cakarijas 2:12.)

Cerību, ka visas ciešanas beigsies. (Psalms 37:9—11.)

 VAI VAR TICĒT TAM, KAS TEIKTS BĪBELĒ?

Jā, tam var ticēt. Lūk, daži iemesli.

  • Dievs ienīst ciešanas un netaisnību. Pievērsiet uzmanību, kā Dievs Jehova jutās, kad viņa tauta Bībeles laikos pieredzēja cietsirdīgu izturēšanos. Bībelē teikts, ka viņš iežēlojās par tautu, kad to ”apspieda un nomāca”. (Soģu 2:18, Bībeles 1965. gada izdevums.)

    Kad Dievs redz, ka cilvēki citiem dara ļaunu, viņam tas ļoti nepatīk. Piemēram, Bībelē ir sacīts, ka viņš ienīst ”rokas, kuras izlej nevainīgas asinis”. (Salamana Pamācības 6:16, 17.)

  • Dievam rūp ikviens cilvēks. Dievs mūs aicina uzticēt visas savas raizes viņam, jo viņš gādā par mums. (1. Pētera 5:7.)

    Ar savas valstības starpniecību Dievs Jehova drīz darīs galu ikviena cilvēka ciešanām. (Mateja 6:9, 10.) Kamēr tas vēl nav noticis, viņš iejūtīgi mierina tos, kas viņu no sirds meklē. (Apustuļu darbi 17:27; 2. Korintiešiem 1:3, 4.)

 PĀRDOMĀM

Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?

Atbildi uz šo jautājumu Bībelē var lasīt ROMIEŠIEM 5:12 un 2. PĒTERA 3:9.