Iet uz pamatdaļu

Vai mirušie var atkal dzīvot?

Vai mirušie var atkal dzīvot?

Kā jūs atbildētu?

  • Jā.

  • Nē.

  • Varbūt.

 KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Būs.. augšāmcelšana.” (Apustuļu darbi 24:15, Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojums.)

KO TAS VAR DOT JUMS

Mierinājumu, kad nomirst tuvs cilvēks. (2. Korintiešiem 1:3, 4.)

Atvieglojumu, jo vairs nav pārmērīgi jābaidās no nāves. (Ebrejiem 2:15.)

Patiesu cerību atkal satikt tuvus cilvēkus, kas ir miruši. (Jāņa 5:28, 29.)

 VAI VAR TICĒT TAM, KAS TEIKTS BĪBELĒ?

Jā, tam var ticēt. Lūk, daži iemesli.

  • Dievs ir dzīvības Radītājs. Bībelē Dievs Jehova ir saukts par ”dzīvības avotu”. (Psalms 36:10, Bībeles 1965. gada izdevums; Apustuļu darbi 17:24, 25.) Tas, kurš ir radījis visas dzīvās būtnes, noteikti spēj atkal darīt dzīvus tos, kas ir miruši.

  • Dievs pagātnē ir piecēlis cilvēkus no nāves. Bībelē ir minēti astoņi gadījumi, kad cilvēki tika atmodināti no nāves un turpināja dzīvot uz zemes, un viņu vidū bija gan jauni, gan veci, gan vīrieši, gan sievietes. Daži bija miruši pavisam nesen, taču viens no viņiem bija atradies kapā veselas četras dienas! (Jāņa 11:39—44.)

  • Dievs vēlas celt augšā tos, kas ir miruši. Jehova ienīst nāvi un uzskata to par ienaidnieku. (1. Korintiešiem 15:26.) Viņš grib uzveikt šo ienaidnieku un izlabot tā nodarīto postu ar augšāmcelšanas palīdzību. Viņš ilgojas uzmodināt no nāves visus, kas atrodas viņa atmiņā, un redzēt, kā viņi atkal dzīvo uz zemes. (Ījaba 14:14, 15.)

 PĀRDOMĀM

Kāpēc mēs novecojam un mirstam?

Atbildi uz šo jautājumu Bībelē var lasīt 1. MOZUS 3:17—19 un ROMIEŠIEM 5:12.