Ar savas Valstības starpniecību Jehova svētī savu vārdu, apstiprina savas tiesības uz augstāko varu un izskauž visu ļaunumu.

PĒDĒJĀ Bībeles grāmatā, ko sauc par Atklāsmes grāmatu un ko ir sarakstījis apustulis Jānis, visiem cilvēkiem ir dota cerība. Šajā grāmatā Jānis ir aprakstījis vairākus nākotnes redzējumus, kas sasniedz kulmināciju pravietiskā vēstījumā par Jehovas nodoma piepildīšanos.

Pirmajā redzējumā augšā celtais Jēzus izsaka uzslavas un aizrādījumus vairākām draudzēm. Otrajā redzējumā atklājas Dieva debesu tronis un kļūst redzams, kā garīgas būtnes slavē Dievu.

Pakāpeniski piepildoties Dieva nodomam, ”Jērs” — Jēzus Kristus — saņem grāmatu, kas ir aizzīmogota ar septiņiem zīmogiem. Kad tiek atdarīti pirmie četri zīmogi, pasaules arēnā izjāj četri simboliski jātnieki. Pirmais no tiem ir Jēzus baltā zirgā ar ķēniņa kroni galvā. Pēc viņa izjāj trīs citi jātnieki dažādas krāsas zirgos. Tie pravietiski attēlo karu, badu un sērgas, kas piemeklē cilvēci šīs pasaules kārtības pēdējās dienās. Kad ir atvērts septītais zīmogs, pēc klusuma brīža atskan septiņu bazūņu skaņas, kas vēstī, ka tiek pasludināti Dieva spriedumi. Spriedumu izpilde nes septiņas mocības, kas simboliski attēlo Dieva dusmu izpausmes.

Debesīs tiek nodibināta Dieva Valstība, ko parādībā simbolizē jaundzimis zēns. Izceļas karš, un Sātans un viņa ļaunie eņģeļi no debesīm tiek nomesti uz zemes. ”Vai zemei!” izsaucas skaļa balss. Sātanu ir pārņēmušas lielas dusmas, jo viņš zina, ka viņam ir atlicis maz laika. (Atklāsmes 12:12.)

Jānis redzēja debesīs Jēzu, kas parādībā ir attēlots kā jērs, un līdz ar Jēzu visus tos, kas ir izraudzīti no cilvēku vidus, lai ”valdītu kopā ar viņu”, — kopskaitā 144 tūkstošus. Tā Atklāsmes grāmatā ir atklāts, cik daudz būs šo Jēzus līdzvaldnieku, kas kopā ar viņu veido apsolīto ”dzimumu”. (Atklāsmes 14:1; 20:6.)

Valdnieki, kas valda uz zemes, pulcējas uz Armagedona kauju — ”cīņu Dieva visuvaldītāja lielajā dienā”. Tie dodas karot ar jātnieku baltajā zirgā. Šis jātnieks ir Jēzus, kas ved cīņā debesu karapulkus. Visi šīs pasaules valdnieki iet bojā. Sātans tiek sasiets un iemests bezdibenī, un Jēzus kopā ar 144 tūkstošiem līdzvaldnieku valda pār zemi ”tūkstoš gadu”. Pēc tūkstoš gadiem Sātans tiek iznīcināts. (Atklāsmes 16:14; 20:4.)

Ko Kristus tūkstoš gadu valdīšana nesīs Dievam paklausīgajiem cilvēkiem? Jānis rakstīja: ”Viņš [Jehova] nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis.” (Atklāsmes 21:4.) Zeme kļūs par paradīzi.

Ar Atklāsmes grāmatu, kurā pravietiski attēlots, kā ar Mesijas Valstības palīdzību tiek svētīts Jehovas vārds un uz mūžīgiem laikiem apstiprinātas viņa tiesības uz augstāko varu, noslēdzas Bībeles vēsts.

Atklāsmes grāmata.