Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

 12. NODAĻA

Praktiskas pamācības, kas atspoguļo Dieva gudrību

Praktiskas pamācības, kas atspoguļo Dieva gudrību

Salamana Pamācību grāmatā ir apkopoti Dieva iedvesmoti sakāmvārdi un padomi, kas ir noderīgi visdažādākajās dzīves jomās. Lielāko daļu no tiem ir uzrakstījis Salamans.

KĀ VAR zināt, ka Jehova ir gudrs valdnieks? Viena iespēja, kā par to var pārliecināties, ir pārdomāt viņa padomus. Vai tie ir praktiski? Vai tie palīdz dzīvot labāk un laimīgāk? Dieva iedvesmots, gudrais ķēniņš Salamans uzrakstīja simtiem pamācību, kas skar gandrīz visas dzīves jomas. Pievērsīsim uzmanību dažām tajās ietvertajām tēmām.

Paļāvība uz Dievu. Paļāvība ir būtisks priekšnoteikums, lai mums būtu tuvas attiecības ar Dievu Jehovu. Salamans rakstīja: ”Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Salamana Pamācības 3:5, 6.) Mūsu dzīve iegūst dziļu jēgu, ja mēs apliecinām paļāvību uz Dievu, meklējot viņa vadību un paklausot viņam. Tā mēs iepriecinām Dieva Jehovas sirdi un sniedzam Jehovam iespēju atbildēt uz viņa pretinieka Sātana izvirzītajām apsūdzībām. (Salamana Pamācības 27:11.)

Attiecības ar citiem. Dieva padomi vīriem, sievām un bērniem mūsdienās ir tik aktuāli kā vēl nekad. Aicinot vīrus būt uzticīgiem sievām, Dievs saka: ”Priecājies par savu sev jau jaunībā izraudzīto sievu!” (Salamana Pamācības 5:18—20.) Sievas var daudz ko mācīties, lasot, kā Salamana Pamācībās ir aprakstīta prasmīga sieva, kas izpelnās sava vīra un bērnu apbrīnu. (Salamana Pamācību 31. nodaļa.) Bērni tiek mudināti klausīt vecākus. (Salamana Pamācības 6:20.) Salamana Pamācībās arī ir norādīts, cik svarīgas cilvēkiem ir draudzības saites, jo nošķiršanās no citiem veicina savtīgumu. (Salamana Pamācības 18:1.) Draugi mūs var ietekmēt gan labi, gan slikti, tāpēc mums jābūt gudriem to izvēlē. (Salamana Pamācības 13:20; 17:17.)

Kā veidot savu dzīvi. Salamana Pamācībās mēs tiekam aicināti būt čakliem, vairīties no pārmērīgas alkohola lietošanas, veidot veselīgu dzīves uztveri un neļauties negatīvām emocijām. (Salamana Pamācības 6:6; 14:30; 20:1.) Šajā grāmatā izskan brīdinājums, ka mēs varam pieredzēt postu, ja uz pašu spriedumiem paļaujamies vairāk nekā uz Dieva padomiem. (Salamana Pamācības 14:12.) Tā mūs mudina sargāt savu sirdi no sliktas ietekmes, atgādinot, ka ”no turienes [no sirds] rosās dzīvība”. (Salamana Pamācības 4:23.)

Miljoniem cilvēku paši pēc savas pieredzes ir pārliecinājušies, ka Dieva padomi palīdz dzīvot laimīgāk. Tāpēc viņi labprāt atzīst Jehovu par savu valdnieku un paklausa viņam.

Salamana Pamācības.