Cik labi jūs pazīstat Bībeli? Tā nenoliedzami ir unikāla grāmata. Bībele ir pati izplatītākā grāmata pasaulē, un tās vēsts dod sirdsmieru un cerību cilvēkiem dažādās tautās un kultūrās. Bībeles praktiskie padomi palīdz ikdienas dzīvē. Tomēr mūsdienās daudziem ir trūcīgas zināšanas par šo grāmatu. Šajā brošūrā, kas domāta gan ticīgiem cilvēkiem, gan tiem, kuri nav reliģiozi noskaņoti, ir sniegts vispārējs pārskats par Bībeli.

PIRMS verat vaļā Bībeli un sākat to lasīt, ir vērts noskaidrot dažus faktus par šo grāmatu. Bībele, ko dēvē arī par Svētajiem Rakstiem, sastāv no 66 daļām jeb grāmatām, sākot ar 1. Mozus grāmatu un beidzot ar Atklāsmes grāmatu.

Kas ir Bībeles autors? Tas ir jautājums, uz kuru ir svarīgi noskaidrot atbildi. Bībele ir sarakstīta apmēram 1600 gadu laikā, un to ir rakstījuši aptuveni 40 cilvēki. Taču neviens no šiem cilvēkiem nav apgalvojis, ka viņš būtu uzrakstītā teksta autors. Viens no viņiem Bībelē rakstīja: ”Visi šie raksti ir Dieva iedvesti.” (2. Timotejam 3:16, Bībeles 1965. gada izdevuma revidētais teksts.) Cits Bībeles rakstītājs norādīja: ”Tā Kunga Gars runā ar manu muti, un Viņa vārds ir uz manas mēles.” (2. Samuēla 23:2.) Tā cilvēki, kas rakstīja Bībeles grāmatas, atzina, ka īstais Bībeles autors ir Dievs Jehova, visa Radītājs un Valdnieks. Bībelē ir atklāts, ka Dievs vēlas, lai cilvēki viņu pazītu un tuvotos viņam.

Lai saprastu Bībeli, ir būtiski ņemt vērā vēl kādu faktu. Visas Bībeles grāmatas vieno kopīga tēma: Bībelē ir stāstīts, kā ar Dieva debesu Valstības palīdzību tiks apstiprinātas Dieva tiesības valdīt pār cilvēkiem. Šajā brošūrā uzmanība ir pievērsta tam, kā šī galvenā tēma vijas cauri visai Bībelei no 1. Mozus grāmatas līdz pat Atklāsmes grāmatai.