Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

 19. NODAĻA

Jēzus izsaka nozīmīgu pravietojumu

Jēzus izsaka nozīmīgu pravietojumu

Jēzus nosauc pazīmes, pēc kurām varēs noteikt, ka viņš jau ir saņēmis ķēniņa varu un šai pasaules kārtībai tuvojas gals.

EĻĻAS KALNĀ, no kura pavērās lielisks skats uz Jeruzalemi un tās templi, četri apustuļi piegāja pie Jēzus un lūdza, lai viņš tiem paskaidro dažus jautājumus. Jēzus tikko bija teicis, ka Jeruzalemes templis tiks izpostīts, un pirms kāda laika viņš mācekļiem bija stāstījis par ”pasaules pastaro galu”. (Mateja 13:40, 49.) Tagad apustuļi Jēzum vaicāja: ”Saki mums, kad šīs lietas notiks, un kāda būs tavas atnākšanas un pastara laika zīme?” (Mateja 24:3.)

Savā atbildē Jēzus pravietiski aprakstīja notikumus, kas risināsies pirms Jeruzalemes iznīcināšanas, taču viņa vārdi attiecās ne tikai uz Jeruzalemes bojāeju. Jēzus pravietojumam bija jāpiepildās arī tālākā nākotnē, turklāt visas pasaules mērogā. Jēzus pravietoja notikumus un apstākļus, kas būs vērojami pasaulē un visi kopā veidos zīmi, kura liecinās, ka Dievs Jehova ir iecēlis Jēzu apsolītās Valstības tronī un šī Valstība drīz iznīcinās ļaunumu un nesīs cilvēkiem uz zemes patiesu mieru. Jēzus pravietotie notikumi nozīmēs, ka vecajai pasaules kārtībai — visām šobrīd pastāvošajām reliģiskajām, politiskajām un sociālajām sistēmām — ir pienākušas pastarās jeb pēdējās dienas un drīz to nomainīs pavisam cita, jauna kārtība.

Nosaukdams pazīmes, ko cilvēki redzēs uz zemes un kas liecinās, ka viņš debesīs jau ir saņēmis ķēniņa varu, Jēzus minēja karus tautu starpā, badu, lielas zemestrīces un epidēmijas. Jēzus norādīja, ka netaisnība ies vairumā, bet viņa patiesie sekotāji pa visu zemi sludinās labo vēsti par Dieva Valstību. Notikumi sasniegs kulmināciju ”lielās bēdās”, kas pārsniegs visas jebkad pieredzētās katastrofas. (Mateja 24:21.)

Jēzus paskaidroja, kā viņa sekotāji varēs zināt, ka šīs ”lielās bēdas” ir tuvu. Viņš teica: ”Mācaities līdzību no vīģes koka.” (Mateja 24:32.) Kad vīģes koka zaros saplaukst lapas, tā ir droša zīme, ka vasara vairs nav tālu. Līdzīgi arī tad, kad vienā laikposmā risinās visi Jēzus pravietotie notikumi, tā ir nepārprotama zīme, ka drīz vecajai pasaules kārtībai pienāks gals. Jēzus teica, ka precīzu dienu un stundu, kad sāksies pravietotās ”bēdas”, nezina neviens cits kā vienīgi viņa Tēvs. Tāpēc Jēzus savus mācekļus mudināja: ”Esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir.” (Marka 13:33.)

Mateja evaņģēlijs, 24., 25. nodaļa; Marka evaņģēlijs, 13. nodaļa; Lūkas evaņģēlijs, 21. nodaļa.

^ 14. rk. Jēzus pravietojums sīkāk izskatīts grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 9. nodaļā; izdevuši Jehovas liecinieki.