Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 8. NODAĻA

Izraēlieši ieiet Kanaānā

Izraēlieši ieiet Kanaānā

Jozuas vadībā izraēlieši ieiet Kanaāna zemē un sāk to iekarot. Jehova ieceļ soģus, lai glābtu savu tautu no apspiedējiem.

VAIRĀKUS gadsimtus iepriekš Jehova bija apsolījis, ka viņš atdos Kanaāna zemi Ābrahāma pēcnācējiem. Tagad izraēlieši Jozuas vadībā gatavojās pārņemt Apsolīto zemi savā īpašumā.

Saskaņā ar Dieva spriedumu, kanaānieši bija pelnījuši nāvi. Viņu zemē zēla izvirtība un varmācība, tāpēc izraēliešiem bija pilnīgi jāiznīcina visas iekarotās kanaāniešu pilsētas.

Bet pirms ieiešanas Kanaānā Jozua sūtīja divus vīrus izlūkot zemi. Aizgājuši uz Jērikas pilsētu, izlūki apmetās pie kādas sievietes, vārdā Rahāba. Kaut gan Rahāba zināja, ka tie ir izraēlieši, viņa uzņēma izlūkus pie sevis un tos aizsargāja. Viņa ticēja izraēliešu Dievam, jo bija dzirdējusi, kā Jehova brīnumainā veidā ir izglābis savu tautu. Viņa lika izlūkiem zvērēt, ka izraēlieši saudzēs viņu un viņas ģimeni.

Kad izraēlieši iegāja Kanaānā un ielenca Jēriku, Jehova izdarīja brīnumu un sagrāva Jērikas mūrus. Jozuas karaspēks ielauzās pilsētā un to izpostīja, bet Rahābu un viņas piederīgos izraēlieši atstāja dzīvus. Sešu gadu laikā Jozua strauji iekaroja lielāko daļu Apsolītās zemes, un zeme tika sadalīta starp izraēliešu ciltīm.

Sava garā mūža nogalē Jozua sasauca kopā ļaudis. Viņš atgādināja saviem tautiešiem, ko Jehova ir darījis viņu tēvu labā, un aicināja viņus vienmēr kalpot Jehovam. Tomēr pēc tam, kad nomira Jozua un citi vecākie vīri, kas bija vadījuši tautu kopā ar viņu, izraēlieši atstāja Jehovu un kalpoja viltus dieviem. Trīs gadsimtus tauta nebija pilnībā paklausīga Jehovas likumiem. Šo gadsimtu gaitā Jehova ik pa laikam pieļāva, ka izraēliešus apspiež filistieši un citi ienaidnieki. Bet, kad izraēlieši lūdza Jehovam palīdzību, viņš tiem iecēla soģus jeb tiesnešus, lai glābtu tos no apspiedējiem.

Soģu grāmatā stāstīts par divpadsmit soģiem, sākot ar Otniēlu un beidzot ar Simsonu, kas bija pats spēcīgākais vīrs, kāds jebkad dzīvojis. Dramatiskie notikumi, kas risinājās soģu laikos un kas spilgti aprakstīti Soģu grāmatā, atkal un atkal apstiprināja būtisku patiesību: paklausība Jehovam nes svētības, turpretī nepaklausība noved nelaimē.

Jozuas grāmata; Soģu grāmata; 3. Mozus grāmata, 18. nodaļa, 24., 25. pants.