Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles notikumu laika ass

Bībeles notikumu laika ass
 1. ”Iesākumā...”

 2. 4026 p.m.ē. Ādama radīšana

 3.  3096 p.m.ē. Ādama nāve

 4.  2370 p.m.ē. Sākas plūdi

 5.  2018 p.m.ē. Piedzimst Ābrahāms

 6. 1943 p.m.ē. Derība ar Ābrahāmu

 7.  1750 p.m.ē. Jāzepu pārdod verdzībā

 8.  pirms 1613 p.m.ē. Ījaba pārbaudījumi

 9.  1513 p.m.ē. Iziešana no Ēģiptes

 10.  1473 p.m.ē. Jozua ieved izraēliešus Kanaānā

 11. 1467 p.m.ē. Liela daļa Kanaānas ir iekarota

 12.  1117 p.m.ē. Sauls tiek svaidīts par ķēniņu

 13.  1070 p.m.ē. Dievs Dāvidam dod solījumu par Valstību

 14. 1037 p.m.ē. Salamans kāpj tronī

 15. 1027 p.m.ē. Pabeigts Jeruzalemes templis

 16. ap 1020 p.m.ē. Pabeigta Augstā Dziesma

 17.  997 p.m.ē. Izraēla sašķeļas divās valstīs

 18.  ap 717 p.m.ē. Pabeigta Salamana Pamācību grāmatas sastādīšana

 19.  607 p.m.ē. Jeruzalemes izpostīšana; sākas Babilonas gūsts

 20.  539 p.m.ē. Kīrs iekaro Babilonu

 21. 537 p.m.ē. Ebreju trimdinieki atgriežas Jeruzalemē

 22. 455 p.m.ē. Jeruzalemes mūru atjaunošana; sākas 69 gadu nedēļas

 23.  pēc 443 p.m.ē. Maleahijs pabeidz savu pravietisko grāmatu

 24.  ap 2 p.m.ē. Piedzimst Jēzus

 25. 29 m.ē. Jēzus kristīšana;  Jēzus sāk sludināt Dieva Valstību

 26. 31 m.ē. Jēzus izraugās 12 apustuļus; Kalna runa

 27.  32 m.ē. Jēzus ceļ augšā no nāves Lācaru

 28.  14. nīsāns, 33 m.ē. Jēzus tiek sodīts ar nāvi (nīsāns atbilst marta beigām un aprīļa sākumam)

 29. 16. nīsāns, 33 m.ē. Jēzus augšāmcelšana

 30.  6. sīvāns, 33 m.ē. Vasarsvētki; svētā gara izliešana (sīvāns atbilst maija beigām un jūnija sākumam)

 31. 36 Kornēlijs kļūst par kristieti

 32.  ap 47—48 m.ē. Pāvila pirmais ceļojums

 33. ap 49—52 m.ē. Pāvila otrais ceļojums

 34. ap 52—56 m.ē. Pāvila trešais ceļojums

 35.  ap 60—61 m.ē. Pāvils, atrazdamies ieslodzījumā Romā, raksta vēstules

 36.  pirms 62 m.ē. Jēzus pusbrālis Jēkabs raksta savu vēstuli

 37.  66 m.ē. Jūdu sacelšanās pret Romu

 38. 70 m.ē. Romieši sagrauj Jeruzalemi un tās templi

 39.  ap 96 m.ē. Jānis raksta Atklāsmes grāmatu

 40. ap 100 m.ē. Mirst Jānis, pēdējais no apustuļiem