Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

Vadošās padomes vēstule

Vadošās padomes vēstule

Dārgais lasītāj!

Visi Dieva Jehovas kalpi augstu vērtē viņa Rakstus, Bībeli, jo ir pārliecināti, ka tajā ir atrodami precīzi vēstures fakti, droša vadība dzīvē un skaidri pierādījumi Jehovas mīlestībai pret cilvēkiem. (Psalms 119:105; Lūkas 1:3; 1. Jāņa 4:19.) Tāpat viņi ļoti vēlas, lai arī citi uzzina vērtīgās Bībeles mācības. Tāpēc ir izdota šī grāmata ”Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?”.

Grāmata pirmām kārtām ir paredzēta bērniem. Taču to var izmantot, lai palīdzētu arī pieaugušajiem iegūt priekšstatu par to, kas rakstīts Bībelē. Tā kā Bībele ir grāmata visiem cilvēkiem, ikvienam no mums būs noderīgi vēlreiz pārdomāt pamācības, kas var palīdzēt būt patiesi laimīgiem.

Par pamatu ņemot Bībelē lasāmos notikumus, grāmatā ir aprakstīta cilvēces vēsture no pašiem tās pirmsākumiem. Bībeles notikumi tajā ir atspoguļoti vienkārši un saprotami un sakārtoti, cik iespējams, hronoloģiskā secībā.

Grāmata ir ne tikai īss Bībeles pārstāsts. Teksts un ilustrācijas ir veidoti tā, lai atdzīvinātu Bībeles notikumus un ļautu iztēloties tajos iesaistīto personāžu emocijas.

Šī publikācija mums palīdzēs pārliecināties, ka Bībele ir grāmata par cilvēkiem — gan tādiem, kas bija paklausīgi Jehovam, gan tādiem, kas nebija. Centīsimies mācīties no viņu piemēra! (Romiešiem 15:4; 1. Korintiešiem 10:6.) Grāmatu veido 14 daļas, un katras daļas sākumā ir sniegts īss galveno domu pārskats.

 Vecāki, lasiet šo grāmatu kopā ar bērnu un pārrunājiet ilustrācijas! Pēc tam kopā izlasiet Bībeles fragmentus, kas ir stāsta pamatā. Palīdziet bērnam sasaistīt Bībeles tekstu ar izlasīto stāstu. Līdzīgi var rīkoties arī tad, ja palīdzam pieaugušajam iegūt priekšstatu par Bībeli.

Mēs ceram, ka šī grāmata palīdzēs godīgi noskaņotiem cilvēkiem — tiklab jauniem, kā arī veciem — mācīties no Dieva Rakstiem un izmantot uzzināto dzīvē. Tas ir svarīgi visiem, kas vēlas pielūgt Dievu un piederēt pie viņa tautas!

Jūsu brāļi,

Jehovas liecinieku Vadošā padome