Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 56. STĀSTS

Josija mīlēja Dieva likumus

Josija mīlēja Dieva likumus

Josija kļuva par Jūdejas ķēniņu astoņu gadu vecumā. Tolaik daudzi nodarbojās ar buršanu un pielūdza elkus. Kad Josijam bija 16 gadi, viņš centās noskaidrot, kā pareizi jāpielūdz Jehova. 20 gadu vecumā viņš sāka iznīcināt elkus un altārus svešiem dieviem. Un, kad Josija bija 26 gadus vecs, viņš organizēja Jehovas tempļa atjaunošanas darbus.

Augstais priesteris Hilkija templī atrada Jehovas bauslības rakstu rulli — varbūt to, ko bija rakstījis Mozus. Ķēniņa sekretārs Šafans to aiznesa Josijam un sāka lasīt viņam priekšā. Klausoties Josija saprata, ka tauta jau ilgu laiku ir bijusi nepaklausīga Jehovam. Ķēniņš Josija sacīja Hilkijam: ”Jehova ir ļoti dusmīgs uz mums. Ej un runā ar viņu! Jehova pateiks, kas mums jādara.” Jehovas atbildi nodeva praviete Hulda: ”Jūdejas iedzīvotāji mani ir atstājuši. Viņi saņems sodu, taču tas nenotiks Josijas valdīšanas laikā, jo viņš ir parādījis pazemību.”

Kad ķēniņš Josija saņēma šo vēsti, viņš devās uz templi un sasauca kopā Jūdejas iedzīvotājus. Tad viņš lasīja tautai Jehovas bauslību. Josija un tauta apsolīja klausīt Jehovam no visas sirds.

 Jau daudzus gadus Jūdejas iedzīvotāji nebija svinējuši Pashu. Kad Josija bauslībā izlasīja, ka Pasha ir jāatzīmē katru gadu, viņš sacīja tautai: ”Mēs svinēsim Pashu par godu Jehovam!” Josija sagādāja visu vajadzīgo, lai varētu nest daudzus upurus, un sapulcēja tempļa dziedātājus. Un tauta svinēja Pashas svētkus, kuriem sekoja Neraudzētās maizes svētki, kas ilga septiņas dienas. Tādi Pashas svētki nebija pieredzēti kopš Samuēla laikiem! Josija no sirds mīlēja Dieva likumus. Vai tev patīk mācīties par Jehovu?

”Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.” (Psalms 119:105)