Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

9. daļas ievads

9. daļas ievads

Šajā daļā ir stāstīts par bērniem un jauniešiem, praviešiem un ķēniņiem, kas apliecināja stipru ticību Jehovam. Mazā izraēliešu meitene Sīrijā ticēja, ka Jehovas pravietis var izdziedināt Naāmanu. Pravietis Elīsa bija pilnīgi pārliecināts, ka Jehova viņu aizsargās no ienaidnieku armijas. Augstais priesteris Jojada riskēja ar dzīvību, lai pasargātu mazo Joasu no viņa ļaunās vecāsmātes Ataljas. Ķēniņš Hiskija paļāvās, ka Jehova izglābs Jeruzālemi, un nepadevās asīriešu draudiem. Ķēniņš Josija izskauda elkdievību savā zemē un atjaunoja templi un tīro pielūgsmi.

ŠAJĀ SADAĻĀ

51. STĀSTS

Karavīrs un mazā izraēliešu meitene

Mazā izraēliešu meitene pastāsta savai kundzei par Jehovas spēku, un iznākums ir apbrīnojams.

52. STĀSTS

Jehovas ugunīgais karapulks

Kā Elīsas kalps ieraudzīja, ka to, kas ir ar viņiem, ir vairāk nekā to, kas ir ar viņu pretiniekiem?

53. STĀSTS

Drosmīgais Jojada

Uzticīgs priesteris nepakļaujas ļaunai ķēniņienei.

54. STĀSTS

Jehova ir pacietīgs ar Jonu

Kāpēc vienu no Dieva praviešiem norija milzīga zivs? Kā viņš izglābās? Un ko Jehova viņam iemācīja?

55. STĀSTS

Jehovas eņģelis aizsargā Hiskiju

Jūdejas ienaidnieki apgalvoja, ka Jehova neaizstāvēs savu tautu, bet viņi kļūdījās.

56. STĀSTS

Josija mīlēja Dieva likumus

Josija kļuva par ķēniņu astoņu gadu vecumā, un viņš palīdzēja savai tautai pielūgt Jehovu.